REYN

profile__resourceDetails

BRIGA O VLASTITOM MENTALNOM ZDRAVLJU I SPRJEČAVANJE SAGORIJEVANJA NA POSLU

Edukacija je namjenjena odgojno obrazovnim djelatnicima. Tijekom ove edukacije odgojno – obrazovni djelatnici će se pobliže upoznati s različitim pristupima brige o sebi te mogućim strategijama nošenja sa stresom, kao i načinima prevencije "sagorijevanja" na poslu. Preporuka je ovu edukaciju kombinirati s edukacijom 'Timski rad' i 'Mentalno zdravlje djece'. Moguće je kombinirati sve tri ili samo dvije od tri navedene edukacije.

Edukacija traje 6 sati.

KOTIZACIJA: 60 €

PRIJAVA na upit putem maila