REYN

profile__resourceDetails

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Želja je svakog roditelja i učitelja da se djecu 'poučava za život'. Integrirano poučavanje omogućuje baš to. Integriranim poučavanjem djeca uče na njim prirodan način, na temelju vlastitih interesa i iskustava. Pri tome usvajaju znanja i razvijaju vještine predviđene nacionalnim kurikulumom. Na ovoj radionici možete saznati koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje su moguće pogreške i zablude često prisutne u školskoj praksi.

Edukacija traje 6 sati.

KOTIZACIJA: 80 € U cijenu je uključen priručnik "Integrirano poučavanje"

VODITELJI

MATERIJALI

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Autori: Mira Čudina Obradović i sur.

Priručnik predstavlja podlogu za objašnjenje koncepta integ...