REYN

profile__resourceDetails

KORAK PO KORAK ZA PREDMETNU NASTAVU

Razvijanje djetetove samostalnosti, inicijative i odgovornosti za vlastito učenje, ciljevi su odgoja i obrazovanja tijekom cijelog školovanja. U ovoj edukaciji, koja obrađuje razvoj okruženja usmjerenog na učenika, praćenje i procjenjivanje, stvaranje učiteljskog tima i integrirano poučavanje, uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole, vodi se računa o karakteristikama djece rane adolescentske dobi.

Edukacija traje 36 sati i obično se provodi tijekom šest dana.

KOTIZACIJA: 280 € U kotizaciju je uključen i priručnik "Integrirano poučavanje".

VODITELJI