REYN

profile__resourceDetails

KORAKOVO INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Rad u uvjetima inkluzije može biti izazov odgajateljima, stručnim timovima i roditeljima. Individualizirano planiranje važan je element kvalitete rada u uvjetima inkluzije. Razvijanje Individualiziranog odgojno-obrazovnog plana bitno utječe na stvaranje sustava podrške koji će odgovoriti na potrebe djeteta, osobito one koje su povezane s učenjem u razvojnom procesu djeteta. Sadržaj radionice osnažuje odgajatelje u usvajanju znanja i kompetencija vezanih za prepoznavanje razvojnih resursa kod djece te u definiranju ciljeva i prilagodbi koji razvojne resurse stavljaju u funkciju regulacije posebnih potreba.

Edukaciju preporučujemo svima koji su prethodno pohađali edukaciju "Procjena kao uvod u individualizirano planiranje". Sadržaj ove edukacije ujedno i sadržaj sveobuhvatne edukacije "Inkluzija djece s teškoćama u razvoju".

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

KOTIZACIJA: 100 €

VODITELJI