REYN

profile__resourceDetails

MENTALNO ZDRAVLJE DJECE

Edukacija 'Mentalno zdravlje djece' je usmjerena na očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja djece kroz redoviti rad praktičara. Preporuka je ovu edukaciju kombinirati s edukacijom 'Sprječavanje sagorijevanja na poslu' i 'Timski rad'. Moguće je kombinirati sve tri ili samo dvije od tri navedene edukacije.

Edukacija traje 6 sati.

KOTIZACIJA: 60 €

PRIJAVA na upit putem maila