REYN

profile__resourceDetails

OLAKŠAVANJE PRIJELAZA IZ VRTIĆA U ŠKOLU

Prijelaz iz vrtića u školu je složen jer uključuje mnogo aktera te često predstavlja stres svima uključenima. Istraživanja pokazuju kako, ukoliko prijelaz nije dobro pripremljen, pozitivni učinci vrtića mogu izblijediti ili potpuno nestati. Također, negativna iskustva s prijelazom mogu imati dugoročne posljedice kada je riječ o djetetovoj slici o sebi te akademskom postignuću. Edukacija je namijenjena učiteljima, odgajateljima i stručnim suradnicima u vrtićima i školama. Primarno se preporuča onim odgajateljima/učiteljima koji će u narednoj pedagoškoj/školskoj godini raditi s djecom u godini pred polazak u školu/učenicima prvog razreda, no navedeno nije nužan preduvjet.

Odgojno-obrazovni djelatnici koji rade u vrtićima i školama će:

• razviti zajedničko razumijevanje kvalitetnog prijelaza iz vrtića u škole;

• upoznati suvremene modele prijelaza iz vrtića u školu;

• biti u mogućnosti samovrednovati kvalitetu i intenzitet implementacije prijelaznih praksi;

• upoznati dostupne resurse koji mogu doprinijeti olakšavanju prijelaza;

• upoznati različite primjere uspješnih prijelaznih praksi iz vrtića u školu;

• biti osposobljeni za planiranje daljnje implementacije prijelaznih praksi.

Edukacija traje 20h i sastoji se od četverodnevne radionice u trajanju od 16h te jednog supervizijskog susreta u trajanju od 4h.

KOTIZACIJA: 220 €

VODITELJI

placeholdertest

prof. pedagogije

placeholdertest

mag. praesc. educ.

MATERIJALI

KAKO OSIGURAVAMO KVALITETNI PRIJELAZ DJETETA IZ VRTIĆA U OSNOVNU ŠKOLU- PRIRUČNIK

Ovaj priručnik nastao je u okviru projekta "Zajedno za lakši prijelaz" (engl. Transition is our mission; TIM) kojim se nastojalo pridonijeti podizanju svijesti predškolskih i školskih profesionalaca o važnosti osiguravanja kvalitetnog prijelaza djece iz vrtića u školu te osnaživanju njihovih kompetencija u tom području.

TIM NACIONALNA BROŠURA: ČIME JE POPLOČAN PUT NA PRIJELAZU DJECE IZ VRTIĆA U ŠKOLU?

Sadržaj brošure odgovara na pitanje zašto je važno istraživati temu prijelaza iz vrtića u školu, kakav je nacionalni kontekst kada govorimo o prijelazu te donosi najvažnije zaključke i preporuke.