REYN

profile__resourceDetails

PROCJENA KAO UVOD U INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Rad u uvjetima inkluzije može biti izazov odgajateljima, stručnim timovima i roditeljima. Individualizirano planiranje važan je element kvalitete rada u uvjetima inkluzije. Stoga je važno da odgajatelji posjeduju znanja i kompetencije vezane za procjenu razvojnog statusa djeteta, kao preduvjet za prilagođavanje kurikuluma i ostalih postupaka za usmjeravanje razvoja djeteta. Cjelovita procjena elemenata u razvojnom procesu djeteta temelj je kvalitete individualiziranog planiranja.

Tijekom ove edukacije sudionici će imati priliku uvježbavati primjenu različitih metoda procjene i pripremu obrazaca za primjenu istih u za to odgovarajućim situacijama, odnosno uzimajući u obzir prisutnost određenih teškoća kod djece, saznati kako rezultate procjene iskoristiti za određivanje preporuka za pedagoško planiranje tj. izradu individualnog odgojno-obrazovnog plana, a sve s ciljem stvaranja sustava podrške koji će odgovoriti na potrebe svih subjekata.

Sadržaj ove edukacije ujedno i sadržaj sveobuhvatne edukacije "Inkluzija djece s teškoćama u razvoju".

Edukacija traje 10 sati i sastoji se od radionice u trajanju od 6 sati i supervizijskog susreta u trajanju od 4 sata.

KOTIZACIJA: 100 €

VODITELJI