REYN

profile__resourceDetails

PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ I RAD S DJECOM KOD STRESA I TRAUME

Edukacija je namijenjena praktičarima u odgoju, obrazovanju i skrbi djece o 0 do 10 kako bi se osnažili njihovi postojeći stručni resursi u radu s djecom u riziku od posljedica stresa i traume te briga za vlastito mentalno zdravlje. Trauma i kontinuirani stres vrlo štetno djeluju na svako dijete i ugrožavaju njegov razvoj, katkad i na načine koje ne prepoznajemo kao odrasli. Posebno se to odnosi na djecu koja žive u izazovnim uvjetima, kao i djecu izbjeglice i migrante. Stoga je izrazito važno da smo kao praktičari koji svakodnevno rade s djecom osposobljeni prepoznati, ponuditi strategije za intervencije i usluge podrške djeci te njihovim skrbnicima, brineći pritom o vlastitoj otpornosti i mentalnoj dobrobiti. Edukacija je osmišljena temeljem Pshychological First Aid and trauma-informed practices Međunarodnog Korak po korak udruženja (ISSA, u suradnji s Amna i War Child Holland), koristi pristup usmjeren na dijete, terapiju igrom, ekspresivnu terapiju i druge pristupe i iskustva u radu s djecom i praktičarima.

Edukacija traje 12 sati i sastoji se od dvodnevne radionice.

KOTIZACIJA: 120 €

PRIJAVA na upit putem maila