REYN

profile__resourceDetails

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM RANE DOBI NOVO IZDANJE

Tijekom ove edukacije polaznici će, u okviru 4 veće tematske cjeline, a kroz niz interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

U okviru tematske cjeline Holistički pristup dječjem razvoju, osvijestit će važnost perioda ranog djetinjstva za razvoj mozga te saznati kako odgajatelj može doprinijeti cjelokupnom dječjem razvoju, s naglaskom na socio-emocionalni i govorno-jezični razvoj te razvoj igre u okviru poticanja spoznajnog razvoja.

U okviru druge cjeline, Poticajno okruženje za razvoj i učenje, polaznici će osvijestiti važnost kontinuiranog osmišljavanja i prilagođavanja prostorno-materijalnog okruženja posebnostima i karakteristikama djece te će kritički analizirati obilježja materijalnog okruženja i vježbati kako oblikovati poticajno okruženje za djecu rane dobi. Isto tako, spoznat će važnost svakodnevnog boravka i igre na vanjskom prostoru za cjeloviti razvoj djece rane dobi te se suočiti sa vlastitim frustracijama i strahovima koji su prisutni u radu s djecom rane dobi u situacijama preuzimanja rizika. Uz to, sudionici će prepoznati vlastitu toleranciju na rizik i načine upravljanja rizičnim situacijama.

Treća tematska cjelina, Praćenje i dokumentiranje razvoja djece rane dobi, sudionicima će omogućiti upoznavanje s načinima i tehnikama prikupljanja informacija o djeci, te vježbanje vještina promatranja i bilježenja ponašanja djece kako bi što uspješnije razumjeli njihovo viđenje svijeta, ali i koristili rezultate promatranja za planiranje razvojno-primjerenih aktivnosti.

Naposljetku, u okviru teme Izgradnja partnerskih odnosa s članovima obitelji i zajednicom, sudionici će upoznati strategije suradnje i zajedništva s roditeljima, osvijestiti ulogu očeva u ranom razvoju djeteta te promišljati o, do sada neotkrivenim, sustavima podrške u zajednici.

Edukacija traje 24 sata, a obično se provodi tijekom dva vikenda.

KOTIZACIJA: 1.680,00 kn.

TESTIMONIAL

Sudionica edukacije 'Uvodni korak po korak u radu s djecom rane dobi'

arrow

Hvala na svim savjetima. Hvala što ste nas sve saslušali što smo imali reći. Hvala što nesebično prenosite usvojeno znanje.

arrow
circlecircle