REYN

associatesTitle

ČUJEŠ LI ME?

Jeste li ikada bili u situaciji da poučavate dijete kojemu hrvatski nije prvi jezik, iako je ono možda rođeno i odraslo u Hrvatskoj? Možda ste bili u situaciji u kojoj više djece, veći dio razredne skupine ili čak čitava skupina ne govori hrvatski jezik, a pritom se od svakog djeteta očekuje da svlada gradivo na hrvatskom, da postupa prema uputama koje mu dajete te da polaže testove jednako kao i djeca kojoj je hrvatski prvi jezik.

Na koje načine možemo podržati dijete kojemu hrvatski nije prvi jezik i primjereno ga poučavati, imajući pritom visoka očekivanja od njega? U brošuri koja je dio REYN-ove kampanje "Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?" donosimo Vam informacije o poznavanju jezika s aspekta razvoja djeteta, o jezicima koje govore djeca Romi u Hrvatskoj - u prvom redu o romskom (Romani chib) i bajaškom, o nekim zabludama koje imamo vezanim uz očekivanja i obrazovne ciljeve za djecu kojoj hrvatski nije prvi jezik, kao i savjete koji će Vam koristiti u praksi - kako primjereno podučavati dijete različita predmetna područja na hrvatskom jeziku tako da u isto vrijeme usvaja i hrvatski jezik te kako pokazati djetetu da doista cijenite njegov jezik, kulturu i identitet.

Izdavanje brošure podržala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.