REYN

associatesTitle

DOBRODOŠLI U ŠKOLU

Sva djeca imaju pravo na obrazovanje. To se odnosi na svu djecu koja imaju boravište u Republici Hrvatskoj bez obzira na njihovo državljanstvo. Sva djeca imaju pravo ići u osnovnu i srednju školu, imaju pravo na pripremnu nastavu učenja hrvatskoga jezika te dopunsku nastavu kao pomoć u dodatnom svladavanju pojedinih nastavnih predmeta.

U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz školovanje djeteta. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

Dobrodošli u školu na hrvatskom jeziku

Dobrodošli u školu na engleskom jeziku

Dobrodošli u školu na arapskom jeziku

Dobrodošli u školu na farskom jeziku