REYN

associatesTitle

DOBRODOŠLI U VRTIĆ

Prema hrvatskim zakonima, djeca tražitelja međunarodne zaštite i azilanata imaju pravo na vrtić. U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz vrtićki program. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

Dobrodošli u vrtić na hrvatskom jeziku

Dobrodošli u vrtić na engleskom jeziku

Dobrodošli u vrtić na arapskom jeziku

Dobrodošli u vrtić na farskom jeziku