REYN

associatesTitle

KLADIM SE DA MOŽEŠ

Autori: Vesna Vlahović-Štetić i sur.

Sadržaj ovog priručnika temelji se na psihološkim aspektima početnog poučavanja matematike. Uz to, sadržaj priručnika bavi se i strategijama zbrajanja i oduzimanja kada prsti nisu dovoljni, idejama i situacijama množenja i dijeljenja, teškoćama u rješavanju problemskih zadataka i nudi konkretne aktivnosti za uvježbavanje istih.

TESTIMONIAL

Prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović

arrow

"Tekst je neobično koristan, za naše podneblje pravo osvježenje kao približavanje psihološke teorije i nastavne prakse u matematici – dakle području koje je pravi bauk i za učenje i za poučavanje. Sve su opisane aktivnosti vrlo instruktivne za nastavnike, jer pokazuju kako je moguće postupno stvaranje matematičkih pojmova baratanjem konkretnim materijalom i zornim predočivanjem postignutih odnosa. U teoretskom se dijelu iznose rezultati najnovijih i najsuvremenijih spoznaja u kognitivnoj psihologiji. Ovaj tekst valja pozdraviti kao ozbiljan prodor u uspostavljanje veze između psihološke teorije i nastavne prakse i kao konkretan pokušaj temeljenja nastave matematike na znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta što je prvi zahtjev razvojno primjerenog kurikuluma i konstruktivističkog pristupa poučavanju."

arrow
circlecircle