REYN

associatesTitle

KOMPETENTNI UČITELJI 21. STOLJEĆA

Autori: Radna grupa za reviziju Standarada

ISSA sa zadovoljstvom predstavlja novu verziju ISSA Pedagoških standarda pod nazivom Kompetentni učitelji 21. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse.

Želja nam je da ovaj dokument bude polazište za raspravu među stručnjacima, za izgrađivanje i širenje partnerstva, za unapređenje prakse te za promjene koje će uslijediti u životima djece u zemljama koje obuhvaća ISSA-ina mreža i šire.

Kompetentni učitelji 21. stoljeća – ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse sadržava sedam područja:

  1. Interakcije

  2. Obitelj i zajednica

  3. Inkluzija, različitost i demokratske vrijednosti

  4. Procjenjivanje i planiranje

  5. Strategije poučavanja

  6. Okruženje za učenje

  7. Profesionalni razvoj

Ova područja su odabrana zato što je upravo u njima potrebno osigurati visoku kvalitetu rada kako bi se podržao dječji razvoj i učenje. U ovih sedam područja promovira se praksa koja se temelji na humanističkim i socio-konstruktivističkim načelima, razvojno-primjerenoj praksi, individualiziranom pristupu i spoznaji da se učenje odvija kroz interakciju i u dijalogu između djece i odraslih, kao i djece međusobno, u duhu uvažavanja, poticanja i autonomije onog tko uči.