REYN

associatesTitle

MANGO ZA DJEDA

Autori: Caroline Hudicourt i sur.

'Mango za djeda' je topla, dirljiva i realistična priča o dječjem iskustvu gubitka djeda. Djevojčica Anais iz Haitija proživljava bolest i smrt voljenog djeda i svoja sjećanja na njega povezuje sa sretnim zajedničkim trenucima. Slikovnica govori o veselju i smijehu, ali i o brizi, pomaganju i tuzi, kao sastavnim dijelovima života. Mnoga djeca dožive bolest i smrt bliskog člana obitelji. Ova slikovnica može biti polazište za razgovor s djetetom koje proživljava slično iskustvo, kao i pomoć u razvijanju dječjeg razumijevanja životnog ciklusa.

Slikovnica ima 32 stranice, mekog je uveza, a namijenjena je djeci od 5 do 9 godina.

SLIKOVNICA TRENUTNO NIJE U PRODAJI