REYN

associatesTitle

OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Glavna urednica: Sanja Brajković

Priručnik je nastao kao rezultat projekta 'Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu' koji je Pučko otvoreno učilište Korak po korak uz financijsku podršku EU provodilo tijekom školskih godina 2013./2014. i 2014./2015 u šest međimurskih osnovnih škola. Cilj ovog projekta bilo je unapređenje kvalitete poučavanja u skladu s filozofijom usmjerenom na dijete kako bi se djeci koja dolaze iz ranjivih skupina, a posebno se to odnosi na djecu romske nacionalnosti, pružile jednake šanse za visoka školska postignuća.

Ovaj priručnik govori o načinima kako učitelji mogu u svakodnevnoj praksi provoditi načela kurikuluma i kako kroz obrazovanje možemo graditi pravednije društvo koje će brinuti o tome da sva djeca imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i da se istinski poštuje svako dijete i njegovo dostojanstvo, neovisno o njegovom porijeklu. U priručniku su pojašnjeni pojmovi koji se tiču interkulturalizma, kulture, identiteta, a dani su i konkretni primjeri aktivnosti koje se mogu raditi s djecom u razredu.