REYN

associatesTitle

REZULTATI RADA CENTRA IGRE

Pristupom 'TOY for inclusion' osnažena je intersektorska suradnja, olakšan je polazak djece iz ranjivih skupina u vrtić i školu, povećano je povjerenje među članovima obitelji i pojačana je socijalna kohezija na lokalnoj razini.