REYN

associatesTitle

SJEME PROMJENE: Podržavanje socio-emocionalne dobrobiti djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju metodom grupne refleksije

Publikacija je rezultat drugog dijela SEED projekta u kojem je održana grupna refleksija s 80 praktičara ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pod nazivom WANDA, a čiji je cilj bio pomoći im u nošenju sa svakodnevnim izazovima u njihovoj praksi, kako bi mogli podržati socio-emocionalnu dobrobit djece o kojoj skrbe.