REYN

associatesTitle

UČENJE U TIJEKU - Kako formativnim vrednovanjem potaknuti učenje

Autorica: Sanja Brajković i Gabriela Žokalj

Uz jasno opisane korake u formativnom vrednovanju, konkretne metode i tehnike koje su široko primjenjive, 211 stranica priručnika  nudi sadržaj o aktualnoj školskoj temi - formativnom vrednovanju.

Sadržaj priručnika:

  • O različitim vrstama i svrhama vrednovanja
  • Zašto formativno vrednovati?
  • Četiri koraka vredovanja za učenje
  • Razredno okruženje koje promovira formativno vrednovanje
  • Očekivani dugotrajni učinak vrednovanja za učenje 
  • Profesionalni razvoj učitelja koji primjenjuju formativno vrednovanje

Cijena: 180,00 kn

TESTIMONIAL

profile__contacts

dr.sc. Vlatka Domović

arrow

"Nažalost, često se vrednovanje poistovjećuje s rezultatima (ocjenama) kojima se želi ilustrirati (ne)uspješnost učenika, učitelja, škola i obrazovnih sustava. Ovaj priručnik bavi se formativnim vrednovanjem kao sastavnim dijelom poučavanja, čiji je cilj unaprjeđenje učenja razvojem samoregulacije, metakognitivnih vještina i motivacije za učenjem."

arrow
circlecircle