REYN

associatesTitle

VODIČ ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU

Ovaj vodič dokumentira inovativne prakse implementirane u Centrima igre koje podržavaju integraciju djece iz ranjivih skupina na lokalnoj razini. Opisane prakse i prateće preporuke temelje se na rezultatima 'TOY for Inclusion' projekta koji je pilotiran u sedam zemalja.

Vodič je namijenjen praktičarima i lokalnim vlastima i pomaže u razvoju neformalnih usluga odgoja i obrazovanja za djecu rane, predškolske i osnovnoškolske dobi, posebno za onu koja dolaze iz ranjivih skupina, a sve s ciljem unapređenja društvene kohezije. Vodič također pruža informacije donositeljima politika na lokalnim, nacionalnim i EU razinama o tome kako da iskoriste društvenu i ekonomsku solidarnost između različitih kultura i generacija kako bi promicali desegregaciju i inkluziju.