REYN

headerImage

PROJEKTI

Kako bismo osigurali kvalitetan odgojno-obrazovni proces, za naš su rad ključni projekti u kojima surađujemo i izmijenjujemo iskustva s partnerima iz Hrvatske i inozemstva. Kroz te projekte također testiramo razne inovativne prakse i politike u odgojno-obrazovnom procesu, a to nam omogućava da stvaramo kvalitetno okruženje za djecu i radimo na razvoju profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika.

PROJEKTI

SOFT SKILLS: MEKE VJEŠTINE ZA KVALITETAN ODGOJ I OBRAZOVANJE

Nastavno na dugogodišnje iskustvo pružanja mentorske podrške vrtićima i školama te osnivanja profesionalnih zajednica učenja (PZU), Pučko otvoreno učilište Korak po korak, zajedno s partnerima iz Slovenije, Estonije i Slovačke, dio je projekta usmjerenog na jačanje mekih (transverzalnih) vještina voditelja profesionalnih zajednica učenja.

INVAC: INICIJALNO I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE PARAPROFESIONALACA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE RANJIVIH SKUPINA

Projekt ima za cilj razviti informativne i internacionalne strategije za zapošljavanje, selekciju, obuku, kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) i profesionalizaciju romskih paraprofesionalaca. To će uključivati mapiranje postojećih praksi i analizu potreba, okvir kompetencija, alate za kontinuirani profesionalni razvoj i načine za njihovu profesionalizaciju.

PIQET: PRINCIPI KVALITETNOG PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Cilj projekta je unaprijediti profesionalni razvoj odgojno - obrazovnih djelatnika kroz unaprijeđenje kompetencija Korakovih i drugih edukatora koji rade s njima. Posebno se promiču socijalna pravda, interkulturalizam i ljudska prava u svim temama profesionalnog razvoja o-o djelatnika.

ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

ALCOR je Erasmus+ projekt koji će trajati od zime 2021. do ljeta 2023. s ciljem poticanja višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina.

 REC: REFLEKSIJA, ODGOJ I OBRAZOVANJE (engl. Reflection, education and care)

Cilj projekta je podizati svijest odgojno obrazovnih profesionalaca o važnosti zajedničkih refleksija prilagođenih njihovim potrebama, kao dijela kontinuiranog profesionalnog razvoja.

INKLUZIJA I JEDNAKOST ZA ROMSKU DJECU I OBITELJI

Cilj projekta je jačanje održivosti REYN inicijative i zajednice osnaživanjem nacionalne REYN organizacije, ali i zajednice u cjelini, poboljšanje inkluzivnosti i integracije usluga za djecu rane dobi te profesionalizacija Roma i povećanje njihove profesionalne zastupljenosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

FAZA III: TESTIRANJE JAMSTVA ZA SVAKO DIJETE

Cilj programa je osiguravanje pristupa višedisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama u zajednici na području Međimurske županije, regiji s najvećom stopom slabog pristupa uslugama zaštite djece i podrške obitelji.

HEAD: OSNAŽIVANJE RAVNATELJA/ICA ZA INKLUZIVNU ŠKOLSKU KULTURU

Projekt za cilj ima podršku profesionalnom razvoju ravnatelja osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i Makedonije, a usredotočen je na inkluzivno obrazovanje te koristi dobre prakse iz Slovenije i Nizozemske.

TIM: ZAJEDNO ZA LAKŠI PRIJELAZ (engl. Transition is our mission)

Projekt 'Transition is our mission' namijenjen je podizanju svijesti stručnjaka u vrtićima i školama o važnosti olakšavanja prijelaza djece iz vrtića u školu i razvijanja kompetencija stručnjaka na ovom području.

'TOY FOR INCLUSION' (engl. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca)

Cilj projekta je poticanje razvoja i izjednačavanje šansi za djecu iz romskih obitelji uz pomoć Centra igre koji predstavlja mjesto susreta više obitelji okruženih poticajnim, edukativnim aktivnostima i materijalima.

IZGRADNJA LOKALNIH I NACIONALNIH KAPACITETA ZA OBRAZOVNU INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Cilj projekta bio je podrška vrtićima, školama i drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima u stvaranju fleksibilnijeg sustava primjerenog djeci migrantima.

UKLJUČENE ZAJEDNICE

Cilj projekta bio je osnažiti predstavnike zajednica za kvalitetnije uključivanje roditelja iz ranjivih skupina, posebno roditelja bivših zatvorenika, socijalno ugroženih i marginaliziranih te članova njihove obitelji u zajednicu.

 KRENIMO ZAJEDNO

Program ‘Krenimo zajedno’ omogućio je djeci Romima i djeci slabijeg imovinskog statusa lakše uključivanje u prvi razred partnerskih osnovnih škola.

DAJ PET! – DĂ-M ŚINŚ!

Cilj projekta bio je razviti izvannastavni program za očuvanje kulture i jezika Roma Bajaša u osnovnim školama kako bi učenici Romi Bajaši njegovali pozitivan identitet.

FORMATIVNO PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE

Cilj projekta bio je razviti model uvođenja formativnog praćenja u razrednu nastavu i pilotirati ga u šest osnovnih škola.

SEED: SOCIO-EMOCIONALNO UĆENJE I RAZVOJ (engl. Social and Emotional Education and Development)

Ovaj europski projekt osmišljen je s ciljem ukazivanja na važnost socio-emocionalne dobrobiti za učenje i razvoj djece, te podržavanja profesionalnog razvoja praktičarau području socio-emocionalne dobrobiti.

 (O)DRŽI KORAK

Ciljevi projekt su promocija uključivog i pravednijeg društva koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za njihovu integraciju u društvo te kvalitetnije obrazovanje.