REYN

headerImage

PROJEKTI

Kako bismo osigurali kvalitetan odgojno-obrazovni proces, za naš su rad ključni projekti u kojima surađujemo i izmijenjujemo iskustva s partnerima iz Hrvatske i inozemstva. Kroz te projekte također testiramo razne inovativne prakse i politike u odgojno-obrazovnom procesu, a to nam omogućava da stvaramo kvalitetno okruženje za djecu i radimo na razvoju profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika.

PROJEKTI

FAZA III: TESTIRANJE JAMSTVA ZA SVAKO DIJETE

Cilj programa je osiguravanje pristupa višedisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama u zajednici na području Međimurske županije, regiji s najvećom stopom slabog pristupa uslugama zaštite djece i podrške obitelji.

ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

ALCOR je Erasmus+ projekt koji će trajati od zime 2021. do ljeta 2023. s ciljem poticanja višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina.

 REC: REFLEKSIJA, ODGOJ I OBRAZOVANJE (engl. Reflection, education and care)

Cilj projekta je podizati svijest odgojno obrazovnih profesionalaca o važnosti zajedničkih refleksija prilagođenih njihovim potrebama, kao dijela kontinuiranog profesionalnog razvoja.

HEAD: OSNAŽIVANJE RAVNATELJA/ICA ZA INKLUZIVNU ŠKOLSKU KULTURU

Projekt za cilj ima podršku profesionalnom razvoju ravnatelja osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i Makedonije, a usredotočen je na inkluzivno obrazovanje te koristi dobre prakse iz Slovenije i Nizozemske.

 'TRANSITION IS OUR MISSION' (TIM; 'Zajedno za lakši prijelaz')

Projekt 'Transition is our mission' namijenjen je podizanju svijesti stručnjaka u vrtićima i školama o važnosti olakšavanja prijelaza djece iz vrtića u školu i razvijanja kompetencija stručnjaka na ovom području.

INCLUSION AND EQUITY FOR ROMA CHILDREN AND FAMILIES

Cilj projekta je jačanje održivosti REYN inicijative i zajednice osnaživanjem nacionalne REYN organizacije, ali i zajednice u cjelini, poboljšanje inkluzivnosti i integracije usluga za djecu rane dobi te profesionalizacija Roma i povećanje njihove profesionalne zastupljenosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

 (O)DRŽI KORAK

Ciljevi projekt su promocija uključivog i pravednijeg društva koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za njihovu integraciju u društvo te kvalitetnije obrazovanje.

DAJ PET! – DĂ-M ŚINŚ!

Cilj projekta bio je razviti izvannastavni program za očuvanje kulture i jezika Roma Bajaša u osnovnim školama kako bi učenici Romi Bajaši njegovali pozitivan identitet.

UKLJUČENE ZAJEDNICE

Cilj projekta bio je osnažiti predstavnike zajednica za kvalitetnije uključivanje roditelja iz ranjivih skupina, posebno roditelja bivših zatvorenika, socijalno ugroženih i marginaliziranih te članova njihove obitelji u zajednicu.

'SEED - SOCIAL AND EMOTIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT: UPSCALING AWARENESS AND SKILLS IN ECEC PRACTICE'

Ovaj europski projekt osmišljen je s ciljem ukazivanja na važnost socio-emocionalne dobrobiti za učenje i razvoj djece, te podržavanja profesionalnog razvoja praktičarau području socio-emocionalne dobrobiti.

'TOY FOR INCLUSION: COMMUNITY BASED EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE FOR ROMA CHILDREN'

Cilj projekta je poticanje razvoja i izjednačavanje šansi za djecu iz romskih obitelji uz pomoć Centra igre koji predstavlja mjesto susreta više obitelji okruženih poticajnim, edukativnim aktivnostima i materijalima.

IZGRADNJA LOKALNIH I NACIONALNIH KAPACITETA ZA OBRAZOVNU INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Cilj projekta bio je podrška vrtićima, školama i drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima u stvaranju fleksibilnijeg sustava primjerenog djeci migrantima.

FORMATIVNO PRAĆENJE I PROCJENJIVANJE

Cilj projekta bio je razviti model uvođenja formativnog praćenja u razrednu nastavu i pilotirati ga u šest osnovnih škola.

 KRENIMO ZAJEDNO

Program ‘Krenimo zajedno’ omogućio je djeci Romima i djeci slabijeg imovinskog statusa lakše uključivanje u prvi razred partnerskih osnovnih škola.