REYN

associatesTitle

ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

ALCOR je Erasmus+ projekt s ciljem poticanja višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina. Opći cilj projekta je izgradnja kompetencija učitelja u stvaranju partnerstva roditelja i učitelja kroz višejezično okruženje za učenje, a kako bi se jezično podržali učenici osnovnih škola u nepovoljnom položaju.

Tijekom dvije godine stvarali smo zajednicu prakse s učiteljima iz različitih zemalja EU. To znači da smo razmjenjivali praktična iskustva, prakse i učili jedni od drugih. Tijekom i nakon tog perioda učitelji su nastavili svoj profesionalni razvoj na temu višejezičnosti i sudjelovanja roditelja u životu škole.

ALCOR projekt temelji se na četiri glavne aktivnosti:

  1. Edukacije za učitelje i učiteljice uključene u projekt uključujući 4 međunarodna studijska posjeta.

  2. Festivali učenja jezika i radionice razvoja suradnje roditelja i učitelja.

  3. Izrada besplatne online edukcije za učitelje/ice (MOOC). Edukaciji možete pristupiti OVDJE.

Trajanje projekta: 01.04.2021 - 31.03.2023

MATERIJALI

OSNAŽIVANJE VIŠEJEZIČNOSTI U  ŠKOLAMA  KOMPARATIVNA ANALIZA STANJA U ZEMLJAMA  UZ POTICAJE ZA REFLEKSIJU

Brošura je sažetak komparativnog izvješća nastalog s namjerom da potakne učitelje, ravnatelje škola, donositelje odluka i kreatore politika na analizu oblika i razina podrške koju višejezična djeca trenutno imaju u školama.

HRVATSKO-UKRAJINSKE RIJEČI -  BROŠURA ZA DJECU

Brošura sadrži osnovne riječi na hrvatskom i ukajinskom jeziku, a pokriva teme poput: dijelovi tijela, šumske i domaće životinje, voće i povrće, brojevi, osnovne svakodnevne radnje i drugo.

ALAT ZA SAMOPROCJENU SOCIJALNE UKLJUČIVOSTI ŠKOLA I VRTIĆA  KOJI PROVODE INKLUZIJU / INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole.

LETAK ZA UČITELJE - Festival višejezičnosti

Brošura nudi konkretne smjernice, alate i preporuke za podržavanje višejezičnih učenika i mnogojezičnosti u razredu i školi. Korištena je kao resurs za sve sudionike Festivala višejezičnosti koji je organiziran i održan u svibnju 2023. godine unutar projekta ALCOR.

FOTOGALERIJA

Video

Video kratko predstavlja sadržaj besplatne online edukacije na temu višejezičnosti djece i obitelji. Edukacija je nastala u okviru projekta ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

DONATORI

PARTNERI