REYN

associatesTitle

HEAD: OSNAŽIVANJE RAVNATELJA/ICA ZA INKLUZIVNU ŠKOLSKU KULTURU

Pučko otvoreno učilište Korak po korak sudjelovalo je u međunarodnom HEAD projektu koji je za cilj imao profesionalni razvoj ravnatelja osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i Makedonije usmjeren na stvaranje inkluzivnih škola. Aktivnostima smo se usmjerili na podršku ravnateljima i ravnateljicama osnovnih škola i ponudili:

  • Razvoj programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica s naglaskom na razvoj inkluzivne školske kulture.
  • Provedbu programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica.
  • Analizu učinka programa stručnog usavršavanja ravnatelja/ica.
  • Aktivnosti zagovaranja promjena javnih politika.

Nositelj projekta bio je 'Network of Education Policy Centers' (NEPC)

Trajanje: prosinac 2019. – prosinac 2022.

VIDEO O PROJEKTU

MATERIJALI

SMJERNICE ZA ODGOJNO OBRAZOVNE POLITIKE VEZANE UZ RAZVIJANJE KOMPETENCIJA RAVNATELJA ZA INKLUZIVNO VOĐENJE ŠKOLA

Smjernice su nastale s ciljem davanja preporuka i mogućih aktivnosti za osnaživanje školskog vodstva u smjeru stvaranja inkluzivne školske kulture u Republici Hrvatskoj.

OSNAŽIVANJE VODSTVA ŠKOLE ZA RAZVOJ INKLUZIVNE ŠKOLSKE KULTURE - Okvirni kurikulum

Svrha ove publikacije jest podržati pružatelje programa profesionalnog razvoja za sve koji sudjeluju u vođenju škola kako bi ih se usmjerilo na preispitivanje svoje uloge u pokretanju promjena na razini čitave škole prema inkluzivnom obrazovanju.

GLAVNI REZULTATI STUDIJE UTJECAJA - PROGRAM OSNAŽIVANJA RAVNATELJA ŠKOLA ZA INKLUZIVNU ŠKOLSKU KULTURU

U ovoj publikaciji prikazan je utjecaj programa za osnaživanje školskih ravnatelja za inkluzivnu školsku kulturu provedenog na temelju Okvirnog kurikuluma za izradu programa profesionalnog razvoja ravnatelja i ostalih dionika koji sudjeluju u procesima vođenja škola za jačanje inkluzivne školske kulture.

TESTIMONIAL

profile__contacts

Nada Crnković, ravnateljica OŠ Kaštanjer, Pula

arrow

'Reći ću samo jednu rečenicu koju sam čula nekoliko puta od djelatnika škole: "Ravnateljice, Vi ste se tako promijenili, bili ste dobri i prije, ali sada..." Mislim da je to zasluga ove edukacije koja je otvorila vidike, ali, najzanimljivije, nisam se mijenjala intencionalno, već se to događalo spontano, edukacija ulazi u bitak, pa se čovjek iznutra mijenja... Hvala vam na tome.'

arrow
circlecirclecirclecircle

FOTOGALERIJA

DONATORI

PARTNERI