REYN

associatesTitle

INCLUSION AND EQUITY FOR ROMA CHILDREN AND FAMILIES

U rujnu 2020. godine započeo je sveobuhvatni projekt kojim će se nastojati pridonijeti sljedećim ciljevima:

• jačanju održivosti REYN inicijative i zajednice, osnaživanjem svake nacionalne REYN organizacije, ali i REYN-ove zajednice u cjelini;

• poboljšanju inkluzivnosti i integracije usluga namijenjenih djeci u ranom djetinjstvu, jačanju uloge romskih roditelja i podršci njihovim roditeljskim ulogama u pružanju njege u kućnom okruženju;

• profesionalizaciji Roma i zalaganju za rješenja za povećanje zastupljenosti Roma kao radne snage u sustavu odgoja i obrazovanja.

Trajanje: 1. rujna 2020. – 31. prosinca 2022.

DONATORI

PARTNERI