REYN

associatesTitle

IZGRADNJA LOKALNIH I NACIONALNIH KAPACITETA ZA OBRAZOVNU INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Uslijed ratova i terorizma, velikih političkih i ekonomskih kriza, u vrijeme velikih migrantskih kretanja koja nisu zaobišla ni Hrvatsku, pojavila se i potreba fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite u najkraćem mogućem roku.

Cilj projekta bio je podrška vrtićima, školama i drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima u stvaranju fleksibilnijeg sustava primjerenog djeci migrantima. U program je bilo uključeno sedam odgojno-obrazovnih institucija (vrtića i škola) na dvije lokacije: u Zagrebu i Kutini. Uz odgojno-obrazovne djelatnike iz 6 škola i 3 vrtića iz Zagreba i Kutine, uključili su se i predstavnici lokalnih vlasti, sustava socijalne skrbi i zdravstva, civilnog sektora i dr.

Provedene aktivnosti

Tri intersektorska sastanka na kojima su sudjelovali predstavnici odgojno-obrazovnih i drugih institucija koje su uključene u odgojno-obrazovnu integraciju djece migranata te predstavnici ministarstava i lokalnih uprava. Cilj sastanaka bio je razmjena iskustava, ukazivanje na izazove s kojima se susrećemo u odgojno-obrazovnoj integraciji migranata i razvoj preporuka.

  • Edukacija 'Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu'.
  • Edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike 'Odgoj za različitost'.
  • Edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike 'Poučavanje djece kojima hrvatski nije prvi jezik'.
  • Podrška odgajateljima i učiteljima kroz susretne grupne refleksije uz pomoć WANDA metode.
  • Edukacija za vrtićke i školske timove.

Izradili smo web stranicu 'Članak 28'.

Ova web platforma nastala je s ciljem izgradnje fleksibilnog obrazovnog sustava spremnog za uključivanje svakog djeteta tražitelja međunarodne zaštite ili azilanta u najkraćem roku u skladu sa zakonskim okvirima Republike Hrvatske te osnaživanja škola i vrtića koji su uključili ili će u skoroj budućnosti uključiti djecu migrante da odgovore na nove obrazovne potrebe u najboljemu interesu djece i uz trajni razvoj vlastitih kapaciteta.

Razvijeni su:

  1. Alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata

  2. Brošura o poučavanju djece kojima hrvatski nije prvi jezik.

  3. Brošure za roditelje na engleskom, arapskom i farsi jeziku: ‘Dobrodošli u školu i ‘Dobro došliu vrtić'.

Trajanje: listopad 2017. – listopad 2018.

Više o učincima programa možete vidjeti u publikaciji UNICEF-a.

MATERIJALI

ALAT ZA SAMOPROCJENU SOCIJALNE UKLJUČIVOSTI ŠKOLA I VRTIĆA  KOJI PROVODE INKLUZIJU / INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole.

POUČAVANJE DJECE KOJOJ HRVATSKI NIJE PRVI JEZIK

U ovoj brošuri, namijenjenoj odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima, možete pronaći objašnjenje osnovnih pojmova i koncepata vezanih za učenje 'drugog jezika', upoznati zablude o radu s djecom kojoj hrvatski nije prvi jezik, ali i dobiti savjete za lakšu komunikaciju.

DOBRODOŠLI U ŠKOLU

U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz školovanje djeteta. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

DOBRODOŠLI U VRTIĆ

U brošuri možete pronaći važna pitanja, odgovore i informacije vezane uz vrtićki program. Za vas smo pripremili brošure na više jezika.

DONATORI