REYN

associatesTitle

REC: REFLEKSIJA, ODGOJ I OBRAZOVANJE (engl. Reflection, education and care)

Refleksivna praksa, iako ključna kompetencija svih edukatora, često predstavlja problem ukoliko nije dobro organizirana i ukoliko se na nju ne gleda kao na timski zadatak već kao na "posao pojedinca". Kada se refleksija provodi smislenim, motivirajućim i suradničkim metodama, ona olakšava istinsko učenje i nudi kvalitetnu promjenu odgoja i obrazovanja.

Zajedno s partnerima uvest ćemo metode suradničke refleksije poput WANDA metode, Zajednica učenja i Video mentoriranja (eng. Coaching) u 10 vrtića/osnovnih škola partnerskih zemalja. Cilj je podizati svijest odgojno obrazovnih profesionalaca o važnosti zajedničkih refleksija prilagođenih njihovim potrebama, kao dijela kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Tijekom trajanja projekta bit će objavljen priručnik u kojem će biti opisane različite metode grupne refleksije i koji će biti vodič odgojno-obrazovnim djelatnicima u odabiru one refleksivne metode koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Projekt će rezultirati i preporukama za kreatore odgojno-obrazovne politike.

FOTOGALERIJA

DONATORI

PARTNERI