REYN

associatesTitle

REC: REFLEKSIJA, ODGOJ I OBRAZOVANJE (engl. Reflection, education and care)

Refleksivna praksa, iako ključna kompetencija svih edukatora, često predstavlja problem ukoliko nije dobro organizirana i ukoliko se na nju ne gleda kao na timski zadatak već kao na "posao pojedinca". Kada se refleksija provodi smislenim, motivirajućim i suradničkim metodama, ona olakšava istinsko učenje i nudi kvalitetnu promjenu odgoja i obrazovanja.

Zajedno s partnerima uveli smo metode suradničke refleksije poput WANDA metode, suradničkog opažanja prakse i Videocoachinga u 10 vrtića/osnovnih škola partnerskih zemalja. Cilj je bio podizati svijest odgojno obrazovnih profesionalaca o važnosti zajedničkih refleksija prilagođenih njihovim potrebama, kao dijela kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Projekt je krajem 2023. godine rezultirao priručnikom 'Grupna refleksija kao pokretač kvalitetne pedagoške prakse' u kojem su opisane različite metode grupne refleksije te Vodičem za refleksivno putovanje praktičara i vodstva u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Resursi mogu podržati djelatnike u odabiru one refleksivne metode koja najbolje odgovara njihovim potrebama. Projekt je također rezultirao studijom slučaja te preporukama za kreatore odgojno-obrazovne politike.

Rezultate projekta možete preuzeti niže na stranici. Engleske verzije dokumenata nalaze se ovdje.

Trajanje projekta: 01.09.2020. - 31.08.2023. godine.

MATERIJALI

GRUPNA REFLEKSIJA KAO POKRETAČ KVALITETNE PEDAGOŠKE PRAKSE

Ovaj vodič omogućit će čitatelju da se upozna s praksama grupne refleksije kao metodama kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih profesionalaca koji rade s djecom od 0 do 10 godina starosti u različitim odgojno-obrazovnim institucijama.

PREPORUKE ZA PROMICANJE REFLEKSIVNE PRAKSE NAMJENJENE DONOSITELJIMA ODLUKA I VODSTVU ODGOJNO-OBRAZOVIH USTANOVA

Preporuke se temelje i na rezultatima studije utjecaja, odnosno na glavnim zaključcima upitnika, fokus grupa i intervjua sa sudionicima refleksivne prakse prikupljenih putem metode najznačajnije promjene (engl. most significant change).

UTJECAJ REFLEKSIVNE PRAKSE NA KVALITETU ODGOJNO-OBRAZOVNIH USLUGA

Ovaj izvještaj ima za cilj prenijeti naša zapažanja o tome što se događa kada se metode grupne refleksije uvode u profesionalnu praksu odgajatelja i učitelja koji rade s djecom od 0 do 10 godina.

TESTIMONIAL

Anonimno, OŠ Gustav Krklec

arrow

„Ovaj način rada, kada imate refleksivnu Zajednicu učenja, predstavlja prevenciju vlastitog sagorijevanja na poslu“.

arrow
circlecircle

FOTOGALERIJA

DONATORI

PARTNERI