REYN

associatesTitle

SOFT SKILLS: MEKE VJEŠTINE ZA KVALITETAN ODGOJ I OBRAZOVANJE

Nastavno na dugogodišnje iskustvo pružanja mentorske podrške vrtićima i školama te osnivanja profesionalnih zajednica učenja (PZU), Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak', zajedno s partnerima iz Slovenije, Estonije i Slovačke, dio je projekta usmjerenog na jačanje mekih (transverzalnih) vještina voditelja profesionalnih zajednica učenja.

Ciljevi projekta su:

  • Ojačati meke vještine voditelja profesionalnih zajednica učenja provođenjem različitih aktivnosti usmjerenih na njihov profesionalni razvoj
  • Povećati svjesnost o važnosti takvih vještina voditelja profesionalnih zajednica učenja za uspješniju facilitaciju zajednica učenja i kvalitetniji sustav odgoja i obrazovanja

U sklopu projekta provodi se inicijalno istraživanje kojim se želi utvrditi trenutno stanje usvojenosti mekih vještina voditelja PZU u zemljama partnerima projekta koje će doprinijeti izradi međunarodnog dokumenta koji opisuje najsuvremenije spoznaje o važnosti i načinima poticanja mekih vještina voditelja PZU. Svaka zemlja uz vodeći NGO ima uključen i partnerski vrtić. U Hrvatskoj je to Dječji vrtić Savica, Zagreb.

Projektni rezultati su i edukacija za voditelje zajednica učenja o mekim vještinama u području ranog odgoja i obrazovanja u partnerskim vrtićima, ali i na nacionalnoj razini, zatim međunarodne profesionalne zajednice učenja svih voditelja zajednica učenja uključenih u projekt te 'Toolbox', e-dokument s različitim materijalima za podršku voditeljima profesionalnih zajednica učenja u razvijanju i održavanju mekih vještina vođenja.

Trajanje projekta: 1.11.2023. – 31.7. 2026.

DONATORI

PARTNERI