REYN

associatesTitle

TIM: ZAJEDNO ZA LAKŠI PRIJELAZ (engl. Transition is our mission)

Projekt 'Transition is our mission' bio je namijenjen podizanju svijesti stručnjaka u vrtićima i školama o važnosti olakšavanja prijelaza djece iz vrtića u školu i razvijanja kompetencija stručnjaka na ovom području.

U prvoj fazi projekt je uključivao analizu postojećeg stanja kada je riječ o olakšavanju prijelaza djece iz vrtića u školu.

Druga faza bila je usmjerena na suradnju ​​s partnerskim vrtićima i školama na razvoju pilot-modula za osposobljavanje stručnog osoblja vrtića i škola na temu prijelaza iz vrtića u školu. Kako bi se izgradilo zajedničko razumijevanje tranzicije, uspostavljene su zajednice učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, a priprema pilot-modula temeljila se na razmjeni iskustava i dobre prakse, koje su projektni partneri razmijenili tijekom studijskih posjeta.

Pilot-modul je poslužio kao osnova za provođenje treninga o olakšavanju prijelaza kojem su prisustvovali odgajatelji i učitelji.

Na kraju projekta, objavljen je priručnik za profesionalce u vrtićima i školama na temu olakšavanja prijelaza djece iz vrtića u školu.

Više o projektu možete vidjeti na web stranici.

Također, novosti vezane za projekt možete pratiti i na FB stranici.

Trajanje: rujan 2019. – lipanj 2022.

MATERIJALI

TIM NACIONALNA BROŠURA: ČIME JE POPLOČAN PUT NA PRIJELAZU DJECE IZ VRTIĆA U ŠKOLU?

Sadržaj brošure odgovara na pitanje zašto je važno istraživati temu prijelaza iz vrtića u školu, kakav je nacionalni kontekst kada govorimo o prijelazu te donosi najvažnije zaključke i preporuke.

TIM MEĐUNARODNA BROŠURA

Pregledom brošure možete dobiti uvid o ustroju obrazovnog sustava u Latviji, Sloveniji i Hrvatskoj, prijelaznim praksama zastupljenim u pojedinoj zemlji te općenito uvide o procesu prijelaza.

KAKO OSIGURAVAMO KVALITETNI PRIJELAZ DJETETA IZ VRTIĆA U OSNOVNU ŠKOLU- PRIRUČNIK

Ovaj priručnik nastao je u okviru projekta "Zajedno za lakši prijelaz" (engl. Transition is our mission; TIM) kojim se nastojalo pridonijeti podizanju svijesti predškolskih i školskih profesionalaca o važnosti osiguravanja kvalitetnog prijelaza djece iz vrtića u školu te osnaživanju njihovih kompetencija u tom području.

DONATORI

PARTNERI