REYN

associatesTitle

UKLJUČENE ZAJEDNICE

Istraživanja, ali i praksa, pokazuju da se zatvorenici nakon izlaska iz zatvora suočavaju s mnogim teškoćama. Navedimo samo neke: narušene ili prekinute obiteljske i društvene veze, niska razina obrazovanja i slabe mogućnosti ulaska na tržište rada, te općenito negativni stavovi društva prema bivšim zatvorenicima. Takav odnos prema roditelju/ima može dodatno opteretiti obiteljske odnose te odrastanje i razvoj djece koja mogu biti etiketirana, socijalno isključivana i diskriminirana.

Projekt 'Uključene zajednice' provodio se na širem području Varaždina, Zadra, Osijeka i Zagreba, a cilj je bio osnažiti navedene zajednice, odnosno predstavnike tih zajednica (članove civilnog društva, obrazovanja, socijalne zaštite, pravosuđa i drugih) za kvalitetnije uključivanje roditelja iz ranjivih skupina, posebno roditelja – bivših zatvorenika, socijalno ugroženih i marginaliziranih te članova njihove obitelji u zajednicu.

Nositelj projekta je Udruga roditelja Korak po korak, a Pučko otvoreno učilište Korak po korak, kao partner u projektu, ovim ciljevima pridonijelo je kroz provedbu edukacije za društvenu pravdu te za unapređenje intersektorske suradnje za spomenute predstavnike zajednica. Uz navedene edukacije proveden je niz aktivnosti koje su rezultirale povećanjem vještina u području rada s ranjivim skupinama (trening socijalnih vještina, javnog zagovaranja, savjetodavni rad i dr.). Uz navedene aktivnosti jačanja kapaciteta članova zajednice, izrađena je i publikacija te videomaterijal kojim se pridonosi senzibilizaciji stručne i opće javnosti o važnosti uključivanja ranjivih skupina u društvo i stvaranja jednakih prilika za svako dijete.

Ukupna vrijednost projekta: 1.029.353,12 kn. Iznos koji sufinancira EU: 874.950,15 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 11. srpnja 2019. – 11. listopada 2020.

Trajanje: ožujak 2019. – ožujak 2020.

MATERIJALI

ZAŠTO JE GOR NACRTAO ZUB?

'Uključene zajednice'

Autori: UR Korak po korak i sur.

Slikovnica je namijenjena djeci predškolske dobi, i pobliže d...

ŠTO MUČI RIKU?

'Uključene zajednice'

Autori: UR Korak po korak i sur.

Rika je starija sestra već nam poznatog malog junaka, risa Go...

PRIRUČNIK ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE SE ŽELI UKLJUČITI U PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA POSTPENALNOG PRIHVATA U ZAJENDICI

'Uključene zajednice'

Ovaj radni materijal nastao je s ciljem uključivanja organizacija civilnog društva u proces pruža...

DONATORI

PARTNERI