REYN

headerImage

EDUKACIJE ZA ŠKOLE

U školama djeca provode velik dio svog vremena i one bez sumnje usmjeravaju njihov razvoj. Iz tog razloga Pučko otvoreno učilište Korak po korak promiče ideju škole usmjerene na dijete i njegovo aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu. Također prepoznajemo i promičemo vrijednosti važne za budućnost mladih ljudi: slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, odgovornost prema ljudima i okolišu, poštivanje različitosti i slično. S tim - za nas važnim - ciljem pružamo podršku profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnim timovima škola.

EDUKACIJE

KORAK PO KORAK ZA RAZREDNU NASTAVU

Razvojno primjerena praksa

Ova edukavija sudionicima daje vezu između teorijskog uporišta pristupu usmjerenom na dijete i njegove primjene u praksi, saznanja o važnosti i načinu formiranja razrednog okruženja i upravljanja razredom te poučavanja, praćenja i procjenjivanja učenika.

KORAK PO KORAK ZA PREDMETNU NASTAVU

Razvojno primjerena praksa

U ovoj edukaciji, koja obrađuje razvoj okruženja usmjerenog na učenika, praćenje i procjenjivanje, stvaranje učiteljskog tima i integrirano poučavanje, uspostavljanje partnerstva između obitelji i škole, vodi se računa o karakteristikama djece rane adolescentske dobi.

FORMATIVNO VREDNOVANJE

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite vrste i svrhe vrednovanja, konkretne metode i tehnike koje su široko primjenjive kao i uobičajne poteškoće pri implementaciji formativnog vrednovanja i kako ih prevladati.

ŽIVJETI RAZLIČITOSTI - OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Interkulturalizam i življenje različitosti

Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću i školi znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt.

ODGOJ ZA RAZLIČITOST

Interkulturalizam i življenje različitosti

Ova edukacija pomaže učiteljima razredne nastave u stvaranju interkulturalnog okruženja za učenje kako bi poticali učenike razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude te razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude.

METODA PERSONA DOLL ZA RAD S DJECOM NA UVAŽAVANJU RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Jedna od najmoćnijih i najvrjednijih edukacija za rad s djecom na poštivanju različitosti.

USPJEŠNA ŠKOLA

Razvojno primjerena praksa

Školski timovi za kvalitetu će imati priliku stvarati zajedničku viziju razvoja svoje škole, postaviti realne i konkretne ciljeve unapređenja rada te izraditi akcijski razvojni plan za poboljšanje djelotvornosti škole.

POUČAVANJE DJECE KOJOJ JE HRVATSKI DRUGI JEZIK

Interkulturalizam i življenje različitosti

Ova edukacija sudionicima omogućuje razumjeti kako planirati poučavanje koje će istovremeno djeci kojima hrvatski nije prvi jezik omogućiti usvajanje jezika te kako integrirati poučavanje predmetnih područja i ciljeve učenja hrvatskog kao drugog jezika.

UPRAVLJANJE RAZREDOM

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici govori se o tome kako u djece razvijati odgovornost za vlastito učenje i ponašanje te kako upravljati razredom usmjerenim na dijete.

 PARTNERSTVO S OBITELJI

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici učitelji će saznati koji su sve mogući oblici suradnje s roditeljima te kako suradnja može prerasti u partnerstvo.

OKRUŽENJE ZA UČENJE

Razvojno primjerena praksa

Učitelji će na ovoj edukaciji saznati više o praktičnim rješenjima u učionici kako bi ona svojim izgledom, rasporedom i opremom podržavala učenje i poučavanje usmjereno na dijete.

MODELIRANJE POŽELJNOG DJEČJEG PONAŠANJA

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici sudionicima se omogućava bolje razumijevanje mehanizama ometajućih ponašanja učenika i osnažuje ih se za oblikovanje poželjnih ponašanja.

INTEGRIRANO POUČAVANJE

Razvojno primjerena praksa

Na ovoj radionici sudionici će saznati koji su glavni postupci u integriranom poučavanju te koje su moguće pogreške i zablude često prisutne u školskoj praksi.

TEČAJ OSNOVA BAJAŠKOG RUMUNJSKOG ZA ODRASLE

Interkulturalizam i življenje različitosti

Cilj tečaja jest osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području ostvarivanja pozitivnih interakcija s djetetom i njegovom obitelji, osobito prilikom prvog susreta s predškolom i školom.

NAPOMENA

U slučaju da želite da edukaciju organiziramo u Vašoj ustanovi za grupu vaših odgojno-obrazovnih djelatnika, cijena grupe bazira se na minimumu od 20 sudionika, odnosno računa se kao 20 x cijena jedne kotizacije – moguće je uključivanje manjeg broja sudionika no navedena je minimalna cijena za održavanje edukacije u ustanovi naručitelja. Dodatna pogodnost je mogućnost uključivanja još 10 sudionika besplatno (30 sudionika je maksimalna veličina grupe).