REYN

Barbara Mikluš

Zaposlena sam u Dječjem vrtiću i jaslicama „Duga“ Umag kao pedagoginja. Profesionalnu zadaću predstavlja mi podizanje kvalitete odgojno obrazovne prakse. Najuspješnije i sa najdužim kontinuitetom to smo uspjeli činiti, kada smo praksu krenuli promišljati dublje. Služili smo se refleksivnim metodama rada, uz mentorsku podršku, kroz rad u Zajednicama učenja, a odnedavno i Wanda metodom. Izuzetno volim i poseban, motivirajući rad sa odgajateljima i pedagozima pripravnicima, kojima sam već puno puta bila mentor. Dio sam tima koji provodi radionice za roditelje Rastimo zajedno. Vodim i sekciju predškolskih pedagoga Istarske županije, za čije je pokretanje postojala jaka motivacija zbog razmjene iskustava sa sustručnjacima iz regije, kao i pružanja podrške. Promovirana sam u položajno zvanje savjetnice. Odnedavno sam i trenerica u Pučkom otvorenom učilištu „Korak po korak“, što me čini izuzetno ponosnom jer me Korak prati od samih početaka i brojnih edukacija uz koje sam i sama godinama učila, a često pišem i stručne članke za časopis „Dijete vrtić obitelj“. Najbolji odmor i najdraži način provođenja slobodnog vremena za mene su putovanja.

EDUKACIJE KOJE VODI

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM RANE DOBI NOVO IZDANJE

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove edukacije polaznici će, u okviru 4 veće tematske cjeline, a kroz niz interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.