REYN

Helena Burić

Pedagoginja sam u Dječjem vrtiću ‘Špansko’ u kojem u radu sa zajednicom odgajatelja profesionalaca nastojim unapređivati kvalitetu prakse usmjerene na dijete. U svojih nešto više od dvadesetak godina staža odgojno-obrazovni sustav sam upoznala kroz rad u dječjim vrtićima, osnovnim školama i organizaciji civilnog društva. Od 2003. godine edukatorica sam u Pučkom otvorenom učilištu ‘Korak po korak’ i članica uredništva ‘časopisa Dijete, vrtić, obitelj’ čija sam glavna urednica postala 2005. i tu ulogu imala sam do 2018. godine. Časopis doživljavam kao izvrstan medij za raspravu o politici razvoja odgoja i obrazovanja, poligon za razmjenu iskustava dobre prakse, sredstvo profesionalnog razvoja praktičara, ali i instrument promicanja suvremenih ideja i pedagoških koncepcija. Nekoliko godina bila sam zaposlena u Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak na mjestu voditeljice programa za vrtiće i s vremenom sam postala članica ISSA-ine mreže certifikatora za procjenu kvalitete rada odgajatelja i učitelja. Rad u području unapređenja kvalitete rada odgajatelja i mentoriranje dio je moje profesionalne znatiželje i interesa. Nekoliko godina bila sam članica europskog uredništva časopisa ‘Djeca u Europi’. 2011. godine sudjelovala sam u CORE istraživačkoj studiji (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care), sufinanciranoj od strane Opće uprave za obrazovanje i kulturu EU komisije. Autorica sam brojnih radova u stručnim časopisima i zbornicima te sam kao urednica sudjelovala u uređivanju knjiga, kao i u pisanju nekih poglavlja.

EDUKACIJE KOJE VODI

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

EDUKACIJA ZA MENTORE ODGAJATELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška

Seminar je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice odgajatelja koji uče su jednomjesečni sastanci odgajatelja, najčešće unutar jednog vrtića, koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete rada.

ZAJEDNICE UČENJA UZ PRIMJENU WANDA METODE

Zajednice učenja

Snaga WANDA metode jest usmjerenost na ono što učitelji mogu učiniti, kako se mogu ponašati, koje strategije primijeniti i koja uvjerenja preispitati u svojoj praksi.

USPJEŠNO MENTORIRANJE UČITELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška u školi

Tijekom ove edukacije sudionici će saznati kako procjenjivati kvalitetu rada učitelja, kako im dati povratnu informaciju, kako im pomoći u postavljanju i ostvarivanju ciljeva za unapređenje njihove prakse i motivirati ih na daljnji profesionalni razvoj.