REYN

Mirjana Bakotić

Davne 1978. godine diplomirala sam pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom 40-godišnjeg radnog vijeka radila sam kao stručna suradnica u vrtiću i gimnaziji u Splitu. U Zavodu za unapređivanje školstva radila sam kao savjetnica za predškolski odgoj, u Dječjem vrtiću Cvit Mediterana bila sam ravnateljica od 1997. god. Danas sam sretna umirovljenica koja sa zadovoljstvom radi na različitim edukacijama odgajatelja i stručnih suradnika i sa studentima kao vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu u Splitu, na kolegiju Integrirani kurikulum. Jedan od najljepših događaja tijekom mog rada je trenutak kad je 2016. godine Dječji vrtić Cvit Mediterana dobio status European talent point u okviru Europske mreže za nadarenu djecu. U timu sa svojim suradnicima objavila sam knjigu “Darovito dijete u vrtiću” i “Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug“. S Korakom surađujem dugi niz godina i njegove su edukacije proširivale moja znanja o ranom i predškolskom odgoju. Metodologija Korak po korak u svom pristupu bila je bitno različita od tradicionalnog pristupa koji je uglavnom prevladavao u vrtićima. Ovaj program uspio je promijeniti sliku mnogih ustanova, stil i način rada s djecom, organizaciju ustanove, opremu i strukturu prostora. Odgajatelje sam motivirala za Korakove edukacije koje su im pomagale u stjecanju dodatnih kompetencija za rad s djecom i roditeljima. Kao dugogodišnja Korakova suradnica kroz zajedničke razgovore s odgajateljima svjedočila sam njihovom zadovoljstvu Korakovim edukacijama. Sretna sam što sam dio Korakove priče i što sad imam dovoljno vremena i prostora za edukacije. One mi, uz čitanje, umjetnost i prijatelje, pružaju veliko zadovoljstvo.

EDUKACIJE KOJE VODI

EDUKACIJA ZA MENTORE ODGAJATELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška

Seminar je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji žele praktično usvojiti mentorske vještine, ali i nove teorijske spoznaje o djelovanju mentorskog procesa kako bi uspješno podržali svoje kolege u primjeni metodologije usmjerene na dijete.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE ZAJEDNICA UČENJA UZ PRIMJENU ISSA PEDAGOŠKIH PRINCIPA

Zajednice učenja

Zajednice odgajatelja koji uče su jednomjesečni sastanci odgajatelja, najčešće unutar jednog vrtića, koji u ugodnom okruženju dobrovoljno zajedno rade na poboljšanju vlastite kvalitete rada.

USPJEŠNO MENTORIRANJE UČITELJA U PRISTUPU USMJERENOM NA DIJETE

Mentorska podrška u školi

Tijekom ove edukacije sudionici će saznati kako procjenjivati kvalitetu rada učitelja, kako im dati povratnu informaciju, kako im pomoći u postavljanju i ostvarivanju ciljeva za unapređenje njihove prakse i motivirati ih na daljnji profesionalni razvoj.