REYN

Renata Kubelka

Radim kao stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica u Dječjem vrtiću Špansko. Predsjednica sam Sekcije edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja grada Zagreba i susjednih županija. Agencija za odgoj i obrazovanje 2019. godine drugi put mi je potvrdila položajno zvanje savjetnice. Dugi niz godina djelujem kao samostalna autorica radionica i predavanja. Moje područje izvrsnosti je razvijanje sustava podrške radu u uvjetima inkluzije, odnosno individualizacija okruženja za učenje i oblikovanje ponašanja uz zaštitu autentičnosti dječjeg učenja u vrtiću i školi. Koautorica sam knjige „Dječji talenti“. Suradnja s POU Korak po Korak, za mene osobno, bila je prilika za istraživanje individualizacije u odgojno-obrazovnom sustavu u vrtiću i školi na razini Hrvatske. To mi je osiguralo dragocjenu razmjenu iskustava sa stručnjacima iz prakse, ali i brojne uvide u jake i slabe strane sustava te primjere dobre prakse koji su nerijetko povezani s regionalnim strategijama. I danas me to inspirira u obnavljanju i kreiranju sadržaja stručnog usavršavanja. U slobodno vrijeme pjevam, sviram gitaru i pišem duhovne tekstove i glazbu. Ljubiteljica sam prirode i redovito planinarim.

EDUKACIJE KOJE VODI

INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Razvojno primjerena praksa

Edukacija odgajateljima i stručnim suradnicima pruža okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije.

PODRŠKA POŽELJNOM DJEČJEM PONAŠANJU

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će proći kroz tri faze dekodacije i odgovora na djetetovo ponašanje: ponašanje kao dimenzija komunikacije djeteta, prikupljanje informacija i funkcionalna procjena, te plan podrške poželjnom ponašanju.

PROCJENA KAO UVOD U INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će imati priliku uvježbavati primjenu različitih metoda procjene i pripremu obrazaca uzimajući u obzir prisutnost određenih teškoća kod djece, saznati kako rezultate procjene iskoristiti za određivanje preporuka za pedagoško planiranje, a sve s ciljem stvaranja odgovarajućeg sustava podrške.

KORAKOVO INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Razvojno primjerena praksa

Sadržaj radionice osnažuje odgajatelje u usvajanju znanja i kompetencija vezanih za prepoznavanje razvojnih resursa kod djece te u definiranju ciljeva i prilagodbi kod posebnih potreba.

PODRŠKA IZAZOVIMA RODITELJSTVA U UVJETIMA INKLUZIJE

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove edukacije sudionici će dublje osvijestiti potrebe, izazove i prioritete roditelja djece s teškoćama u razvoju, razmotriti različite oblike suradnje, upoznati se s elementima partnerstva s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

MODELIRANJE POŽELJNOG DJEČJEG PONAŠANJA

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici sudionicima se omogućava bolje razumijevanje mehanizama ometajućih ponašanja učenika i osnažuje ih se za oblikovanje poželjnih ponašanja.

ZAJEDNICE UČENJA UZ PRIMJENU WANDA METODE

Zajednice učenja

Snaga WANDA metode jest usmjerenost na ono što učitelji mogu učiniti, kako se mogu ponašati, koje strategije primijeniti i koja uvjerenja preispitati u svojoj praksi.