REYN

TIM KPK

Tim ureda Koraka čine ravnateljica i psihologinja Sanja Brajković, zatim programska koordinatorica i psihologinja Victoria Rauch, programska asistentica i pedagoginja Iva Sviben, administrativna i računovodstvena asistentica Sunčana Vidaković te programski asistent i psiholog Toni Crvelin.

Sanja Brajković

prof. psihologije

Po struci psihologinja, u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak' radi od 2003. godine. Usmjerena je na unapređenje kvalitete rada odgojno-obrazovnih institucija, te na pružanje podrške djeci iz ranjivih grupa. Edukatorica je za primjenu pristupa usmjerenog na dijete u vrtićima i školama. Poseban interes su joj profesionalne zajednice učenja, formativno praćenje i procjenjivanje te obrazovanje za društvenu pravdu. Sudjelovala je u radu radnih grupa za izradu međunarodnih standarda kvalitete rada za odgajatelje i učitelje (ISSA), za izradu instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO), te za izradu prijedloga Okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Autorica je nekoliko priručnika i brošura te niza stručnih članaka namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima. Članica je uredništva časopisa 'Dijete, vrtić,obitelj'. U drugom je mandatu članica programske komisije ISSA-e (International Step by Step Association).

Victoria Rauch

prof. psihologije

Magistra psihologije s položenim stručnim ispitom u području predškolske psihologije. Iskustvo stječe tijekom stručnog osposobljavanja i rada u nekoliko vrtića kao stručna suradnica psihologinja te tijekom rada s djecom s teškoćama kao asistentica u nastavi u posebnim i redovnim razrednim odjeljenjima. Vještine razvija i tijekom različitih volonterskih i honorarnih angažmana od kojih ističe pisanje, koordiniranje i/ili implementiranje projekata namijenjenih mladima sa smanjenim mogućnostima, financiranima sredstvima iz Erasmus+ fonda. Kontinuirano se usavršava, a kao posebno značajnima za njen profesionalni razvoj ističe edukacije „Foundations of Play Therapy“ i „Advanced Theory and Techniques“ završene na kanadskom Rocky Mountain Play Therapy institutu kojima se specijalizirala u području terapeutske igre. Navedene edukacije su dodatno produbile njen interes za potrebe djece te ju usmjerile prema primjeni pristupa usmjerenog na dijete u njenom daljnjem djelovanju.

Iva Sviben

magistra pedagogije

Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u veljači 2019. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Šagud i stekla zvanje magistra pedagogije. Ima višestruko iskustvo rada s djecom poput asistiranja u nastavi s azilantima u jednoj osnovnoj školi, animatorskog rada u igraonicama i rođendaonicama te volonitranja u Udruzi slijepih i slabovidnih osoba, a potom i u SOS Dječjem selu Lekenik. Također, iskustvo je stekla radeći i kao treća odgajateljica u Montesorri vrtiću gdje je upoznala i naučila razumjeti perspektivu i ulogu odgajatelja u odgojno - obrazovnom procesu.

Sunčana Vidaković

administrativna i računovodstvena asistentica

Radi na poslovima vezanim uz računovodstvo od 2003. godine. Također brine za logističku podršku svim aktivnostima Učilišta – od organizacije putovanja, smještaja, materijala i sl. Obratite joj se ako imate pitanja oko računa, potvrda o stručnom usavršavanju, pretplate na časopis ili kupnje knjiga.

Toni Crvelin

magistar psihologije

Rodom s otoka Murtera, zvanje magistra psihologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Za vrijeme studija sudjelovao je na znanstveno-istraživačkom projektu s međunarodnom recenzijom na temu ličnosti i socijalne interakcije. Iskustvo osmišljavanja i provedbe radionica, osim kroz studij, stekao je sudjelovanjem u EU projektu „People Meeting People“ na kojem je mladima iz ruralnih sredina različitih europskih zemalja predstavljao temu stereotipa i predrasuda.

Osim rada u Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak, volontira u okviru Mentalnog treninga na projektu koji za cilj ima podučavanje odraslih, djece i sportaša u ruralnim sredinama psihološkim vještinama za regulaciju emocija kao i tehnikama ustrajanja u postavljenim ciljevima. Također, aktivni je član orkestra KUD-a Hartić iz Tisnoga.