REYN

Danica Eterović

Dugogodišnja sam programska koordinatorica u Centru za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Kao bivša djelatnica Instituta Otvoreno društvo i danas živim i djelujem u skladu s vrijednostima društvene pravde uvažavajući potrebe, interese opredjeljenja svakog pojedinca. Članica sam Upravnog vijeća KpK od 2003.godine. Iako se moje područje rada razlikuje od ostalih članova i članica Upravnog vijeća, moju viziju društva po mjeri djeteta nalazim u djelovanju Koraka. Čvrsto vjerujem da Korak promišljeno i dosljedno razvija programe koji pomažu odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi svakom djetetu osigurali kvalitetan odgoj i razvoj.

Ante Kolak

dr.sc

Rodio sam se jedne snježne zimske nedjelje u Slavonskom Brodu. Postao sam učitelj u utorak, a pedagog u četvrtak. Magistrirao sam i doktorirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tamo i danas djelujem kao predstojnik katedre za Školsku pedagogiju i didaktiku. Korak sam otkrio na samim njegovim hrvatskim početcima u Bolu na Braču i od tada veza s korakom ne prestaje. Koračao sam s Korakom i kao učitelji i kao pedagog i kao autor/urednik udžbenika. U pedagoškom radu koračam u korak s TA analizom i logoterapijom. Volim prirodu, more, otoke, ljude, ptice, šume, biljke, ljeto, izazove, putovanja, obitelj, prijatelje… Za sve one koji pedagoški promišljaju da je pristup usmjeren prema djetetu dobar put, Korak po korak je pravi putokaz.

Sandra Antulić Majcen

dr.sc.

Psihologinja sam zaposlena u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu na mjestu više asistentice. Tijekom godina aktivno sam uključena u niz nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata u području praćenja i unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na različitim razinama (pr. samovrednovanje osnovnih i srednjih škola, NCVVO, od 2010.; Transatlantic Forum on Inclusive Years, TFIEY, 2014.; Starting Strong, OECD, 2015., 2017. i dr.). Uži fokus moga znanstvenog interesa je područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, točnije, područje praćenja i unapređenja kvalitete. Od 2010. godine u suradnji sa stručnjacima iz područja sudjelujem u razvoju okvira samovrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, a od 2011. godine zadužena sam za implementaciju procesa samovrednovanja koji je u mnogim vrtićima na nacionalnoj razini podržan i prepoznat kao važan dio svakodnevnog života i rada. Stečena znanja i iskustva nastojim u što je moguće većoj mjeri podijeliti sa stručnom i znanstvenom zajednicom objavom znanstvenih članaka i publikacija, sudjelovanjem na domaćim i stranim konferencijama te putem različitih oblika suradnje s praktičarima i znanstvenicima, pri čemu svako iskustvo predstavlja priliku za profesionalni razvoj i korak bliže ostvarivanju kvalitetnijeg okruženja koje će svakom djetetu osigurati uvjete da bude sve ono što može biti, zadovolji svoje potrebe i ostvari svoje potencijale. Nadam se da ću i u ovoj ulozi pridonijeti osiguranju prava na kvalitetno obrazovanje. S POU Korak po Korak se susrećem još od 2011. godine, a s međunarodnom udruženjem ISSA od 2014. Kroz različite oblike suradnje vjerujem da smo zajedno učili i učili jedni od drugih, bili jedni drugima inspiracija i podrška, poticaj za neke nove korake, ali i potvrda da je pitanje kvalitete posebno važno i uvijek aktualno pitanje.

Jadranka Bjelica

prof.

Po struci sam profesorica logopedinja – poziv i posao koji sam radila 16 godina u OŠ Frana Krste Frankopana u Zagrebu, gdje sam već dvadesetu godinu ravnateljica. Tijekom mog profesionalnog razvoja nikada nisam prestala biti „terapeut“ i mislim da mi je to pomoglo da budem bolja ravnateljica. Brojne edukacije koje sam prošla u Hrvatskoj i izvan nje (neke nezaboravne s Korakovcima), ostavile su važan otisak u mom osobnom i profesionalnom razvoju. Voljela bih da sam i ja jednako tako ostavila trag u životima brojnih znanih i neznanih odgojno-obrazovnih djelatnika koji su prošli moje edukacije – predavanja, radionice, seminare, programe i projekte. Prekretnica u mom „pogledu na svijet“ bila je početak suradnje s Korakom u mojoj školi, davno, u samim počecima. Drago mi je da sam bila dio te priče tada, drago mi je što sam još uvijek jer… znamo da kvaliteta traje. Već tada sam bila uvjerena u ono što znam i danas – jedino učitelj čije je poučavanje usmjereno na učenika može biti kvalitetan učitelj! A jedino kvalitetan učitelj može biti sretan učitelj! Uvjerila sam se nebrojeno puta da je sve to moguće ako ste dio korakovske priče. I vjerujem da u ovom trenutku svemira, kad smo izloženi promjenama koje nismo mogli ni zamisliti, mogu ostati „normalna“ uz svoju obitelj, unuke i trenutke u kućici na Kupi. Jedino tako mogu biti korisna i sebi i drugima.

Iva Buconjić, prof.

prof.

Psihologinja sam, praktičarka ekspresivne art terapije, polaznica specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu pri Studijskom centru socijalnog rada te velika zaljubljenica u nevladin sektor i načine kako kroz svoj rad u njemu možemo mijenjati komadić svijeta. Iskustvo sam stjecala u udrugama aktivnima na području zaštite prava djece, a u Udruzi roditelja Korak po korak zaposlena sam 5 godina. Voditeljica sam CAP programa, CAP trenerica i članica upravnog odbora ICAP – a, što je uloga kroz koju sam u stalnom kontaktu sa sustavom odgoja i obrazovanja – od dječjih vrtića do srednjih škola. Aktivno sudjelujem u mreži udruga aktivnih na području zaštite prava djece te vodim projekte podrške roditeljstvu. Uz prava djece, veliki interes mi je sustav predškolskog odgoja i obrazovanja te trenutno sudjelujem u razvoju digitalnih alata za olakšavanje tranzicije iz vrtića u školu u suradnji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Upravo u tom kontekstu vidim veliku vrijednost djelovanja i svih usluga koje pruža Pučko otvoreno učilište Korak po korak, ustrajno inzistirajući i doprinoseći kvaliteti sustava odgoja i obrazovanja. Nadam se da ću kao jedan mali član Korakograda opravdati povjerenje i kvalitetno doprinijeti visokim standardima ove lijepe priče.