REYN

Vlatka Domović, predsjednica Upravnog vijeća

prof. dr. sc.

Redovita sam profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više od trideset godina radim s budućim nastavnicima, učiteljima i odgajateljima. U svom radu nastojim njegovati pristup usmjeren na studente i tako ih pripremiti da oni nakon što završe studij, u svom praktičnom radu, njeguju pristup usmjeren na dijete, odnosno učenika. Uz rad na Sveučilištu, dugo sam aktivna i kao izvoditeljica edukacija za praktičare u vrtićima i školama. Prije gotovo dvadeset godina počela sam surađivati s Korakom jer sam prepoznala da dijelimo iste obrazovne vrijednosti i predanost učiteljskoj i odgajateljskoj profesiji. U Koraku sam bila trenerica, članica uredništva časopisa „Dijete, škola, obitelj“, članica Upravnog vijeća (od 2004.), a posljednjih sam godina predsjednica Upravnog vijeća. Od 2006. do 2008. bila sam članica izvršnog odbora International Step by Step Association (ISSA Bord of directors). Iskustvo suradnje s Korakom jedno je od najdragocjenijih profesionalnih iskustava u mojoj karijeri. Mali broj entuzijastičnih žena već dugo vremena pokazuje da se predanim radom, stalnim vlastitim profesionalnim razvojem i neiscrpnim entuzijazmom može značajno utjecati na ponekad tromi obrazovni sustav. Korak je i mjesto na kojem sam stekla prijateljice s kojima dijelim veselje hodanja, čitanja istih knjiga, uživanja u hrani, razmjene mišljenja o profesionalnim, društvenim i privatnim problemima i izazovima. Zato sam sretna što sam Korakovka.

Sandra Antulić Majcen

dr.sc.

Psihologinja sam zaposlena u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na mjestu više stručne savjetnice u Istraživačko-razvojnom odjelu. Tijekom godina aktivno sam uključena u niz nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata u području praćenja i unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava na različitim razinama (pr. samovrednovanje osnovnih i srednjih škola, NCVVO, od 2010.; Transatlantic Forum on Inclusive Years, TFIEY, 2014.; Starting Strong, OECD, 2015., 2017. i dr.). Uži fokus moga znanstvenog interesa je područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, točnije, područje praćenja i unapređenja kvalitete. Od 2010. godine u suradnji sa stručnjacima iz područja sudjelujem u razvoju okvira samovrednovanja ustanova ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, a od 2011. godine zadužena sam za implementaciju procesa samovrednovanja koji je u mnogim vrtićima na nacionalnoj razini podržan i prepoznat kao važan dio svakodnevnog života i rada. Stečena znanja i iskustva nastojim u što je moguće većoj mjeri podijeliti sa stručnom i znanstvenom zajednicom objavom znanstvenih članaka i publikacija, sudjelovanjem na domaćim i stranim konferencijama te putem različitih oblika suradnje s praktičarima i znanstvenicima, pri čemu svako iskustvo predstavlja priliku za profesionalni razvoj i korak bliže ostvarivanju kvalitetnijeg okruženja koje će svakom djetetu osigurati uvjete da bude sve ono što može biti, zadovolji svoje potrebe i ostvari svoje potencijale. Nadam se da ću i u ovoj ulozi pridonijeti osiguranju prava na kvalitetno obrazovanje. S POU Korak po Korak se susrećem još od 2011. godine, a s međunarodnom udruženjem ISSA od 2014. Kroz različite oblike suradnje vjerujem da smo zajedno učili i učili jedni od drugih, bili jedni drugima inspiracija i podrška, poticaj za neke nove korake, ali i potvrda da je pitanje kvalitete posebno važno i uvijek aktualno pitanje.

Jadranka Bjelica

prof.

Po struci sam profesorica logopedinja – poziv i posao koji sam radila 16 godina u OŠ Frana Krste Frankopana u Zagrebu, gdje sam već dvadesetu godinu ravnateljica. Tijekom mog profesionalnog razvoja nikada nisam prestala biti „terapeut“ i mislim da mi je to pomoglo da budem bolja ravnateljica. Brojne edukacije koje sam prošla u Hrvatskoj i izvan nje (neke nezaboravne s Korakovcima), ostavile su važan otisak u mom osobnom i profesionalnom razvoju. Voljela bih da sam i ja jednako tako ostavila trag u životima brojnih znanih i neznanih odgojno-obrazovnih djelatnika koji su prošli moje edukacije – predavanja, radionice, seminare, programe i projekte. Prekretnica u mom „pogledu na svijet“ bila je početak suradnje s Korakom u mojoj školi, davno, u samim počecima. Drago mi je da sam bila dio te priče tada, drago mi je što sam još uvijek jer… znamo da kvaliteta traje. Već tada sam bila uvjerena u ono što znam i danas – jedino učitelj čije je poučavanje usmjereno na učenika može biti kvalitetan učitelj! A jedino kvalitetan učitelj može biti sretan učitelj! Uvjerila sam se nebrojeno puta da je sve to moguće ako ste dio korakovske priče. I vjerujem da u ovom trenutku svemira, kad smo izloženi promjenama koje nismo mogli ni zamisliti, mogu ostati „normalna“ uz svoju obitelj, unuke i trenutke u kućici na Kupi. Jedino tako mogu biti korisna i sebi i drugima.

Gorana Hitrec

prof.

Psihologinja (u mirovini) i članica upravnih odbora Udruge roditelja Korak po korak i POU Korak po korak. Kao školska psihologinja u osnovnoj školi provela sam preko 20 godina. Preostali dio profesionalnog života vezan je uz Korak po korak – bila sam jedna od osnivačica Udruge roditelja i „asistirala pri porođaju“ Pučkog otvorenog učilišta. U središtu njihovog djelovanja bilo je mijenjanje odgojno-obrazovne prakse, što je značilo izgradnju mreže učitelja entuzijasta za koje smo organizirali brojne edukacije po cijeloj Hrvatskoj o razvojno primjerenom i na dijete usmjerenom poučavanju. Sljedeći korak bio je poticanje promjena na razini cijele škole pa su uslijedile edukacije za učitelje, stručne suradnike i ravnatelje o poboljšanju djelotvornosti škole, otvaranju škole roditeljima i izgradnji partnerstva. Pokrenula sam i uređivala časopis „Dijete, škola, obitelj“ i uredila više priručnika za razredne i predmetne učitelje za primjenu na dijete usmjerenog poučavanja. Također sam pokrenula i primjenu CAP programa u vrtićima i školama, jednog od najuglednijih programa prevencije zlostavljanja djece u svijetu. Aktivna sam članica Društva za psihološku pomoć, gdje od samog početka sudjelujem u radu tima za krizne intervencije. Kroz bojne medijske nastupe i tribine za građanstvo ukazivala sam na različite aspekte i probleme u razvoju i životu djece. Danas, u (aktivnoj) mirovini kao članica upravnog vijeća POU KPK, ponosna sam na razgranatost aktivnosti i raznovrsnost sadržaja kojima se pridonosi i potiče poboljšanje djelotvornosti odgojno-obrazovne prakse. Edukacije koje se provode s odgojiteljima i učiteljima potaknule su tektonske promjene u njihovom pristupu poučavanju djece i osnažile osjećaj vlastite vrijednosti kao profesionalaca. Lijepo je znati da je u korakovsku priču utkan i moj rad.