REYN

associatesTitle

ALAT ZA SAMOPROCJENU SOCIJALNE UKLJUČIVOSTI ŠKOLA I VRTIĆA KOJI PROVODE INKLUZIJU / INTEGRACIJU DJECE MIGRANATA

Dijelimo alat koji može biti dobra polazišna točka za planiranje unapređenja djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova, i to u nekoliko područja relevantnih za integraciju djece migranata.???? Socijalna uključivost ponovno je aktualna tema, nažalost inicirana iznenadnim i neodgodivim situacijama u svijetu. Ona podrazumijeva uvažavanje različitosti svakog pojedinca i neodvojiva je od interkulturalnog okruženja, nužnog za osjećaj dobrodošlice.

Kako bi djeci omogućili uključivanje u odgojno-obrazovni sustav na najvišoj razini, tim škola i vrtića treba poznavati odgovarajuće zakonske regulative te djelovati na način da, primjenjujući spomenuto postupno svladavaju prepreke za učenje, sudjelovanje i postizanje uspjeha i razvoj sve djece. Potporu u integraciji treba tražiti i u lokalnoj zajednici i društvu. Strategije učenja drugog jezika trebalo bi koristiti u svakodnevnom govoru, a održavanje mentalnog zdravlja djece staviti kao prioritet, ne zaboravljajući pri tom na obitelj djeteta kao najboljeg partnera.

S vama dijelimo alat za samoprocjenu socijalne uključivosti škola i vrtića koji provode inkluziju (integraciju) djece migranata. Svrha alata je mogućnost kontinuiranog i sustavnog praćenja, analize i planiranja socijalne uključenosti migranata i druge djece iz ranjivih skupina u vrtiće i škole.

Alat možete preuzeti ovdje.