REYN

associatesTitle

BESPLATNA ONLINE EDUKACIJA NA TEMU VIŠEJEZIČNOSTI U ŠKOLI

Želiš li postati učitelj/ica prijatelj/ica jezika?

Možeš besplatno završiti edukaciju koju smo pripremili u Erasmus+ projektu ALCOR: IZGRADNJA KOMPETENCIJA UČITELJA U STVARANJU PARTNERSTVA RODITELJA I UČITELJA KROZ VIŠEJEZIČNO OKRUŽENJE ZA UČENJE

Cilj projekta je poticanje višejezičnog učenja i roditeljskog angažmana učenika migranata i učenika pripadnika jezičnih manjinskih skupina. Također, opći cilj je i izgradnja kompetencija učitelja u stvaranju partnerstva roditelja i učitelja kroz višejezično okruženje za učenje, a kako bi se jezično podržali učenici osnovnih škola u nepovoljnom položaju.

Na ovu temu smo pripremili besplatnu edukaciju na online platformi. Uz pomoć edukacije ćete:

  • Istražiti značaj jezika, identiteta i razvoja učenika.
  • Saznati i moći primijeniti učinkovite, višejezične strategije i materijale za poučavanje u višejezičnim učionicama.
  • Prepoznati važnost uključivanja višejezičnih obitelji u život škole.
  • Integrirati digitalne, višejezične alate u odgojno obrazovni proces i tako podržati učenje učenika.

Edukaciji možete pristupiti klikom OVDJE.