REYN

associatesTitle

EDUKACIJE KAO ALAT DJELOVANJA ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Listopad i studeni prošli su u ozračju stvaranja savezništva u djelovanju na društvenu pravdu. U okviru programa 'Faza II: Testiranje Jamstva za svako dijete', kao implementacijski partnera Ureda Unicef-a proveli smo edukacije 'Živjeti različitosti - obrazovanje za društvenu pravdu' u Tuheljskim toplicama te 'Odgoj za različitosti' u DV Cipelica u Čakovcu.

Četverodnevna edukacija 'Živjeti različitosti' sudionicima je pružila priliku za promišljanje o rizicima povezanih s pripadnošću manjinskim grupama i grupama u riziku, o stereotipima i predrasudama te opasnostima njihove institucionalizacije. U konačnici, tijekom edukacije se promišljalo o prilikama za izgradnju savezništva u zalaganju za jednaki pristup kvalitetnim uslugama svoj djeci kao prilikama za prekidanje krugova siromaštva na području Međimurske županije. Ovdje možete pogledati video s edukacije.

Dvodnevna edukacija 'Odgoj za različitosti' pomogla je odgajateljicama DV Cipelica u stvaranju interkulturalnog okruženja za učenje kako bi poticali djecu razumijevati i cijeniti različitosti, kritički razmišljati i prepoznavati stereotipe i predrasude kojima su izloženi, kao i razvijati sposobnost neagresivnog reagiranja na predrasude ili nepravdu koju doživljavaju oni ili njihovi vršnjaci, te kako bi osnažili vezu između vrtićai doma. Umjesto uobičajenog 'turističkog pristupa' različitostima, odgajateljice su uz niz novih strategija naučile kako stvoriti mjesto u kojem se cijeni i živi interkulturalnost.

U nastavku pogledajte fotografije koje je dokumentirao Ivica Hozmec.

FOTOGALERIJA