REYN

associatesTitle

INVAC PROJEKT BAVI SE ROMSKIM PARAPROFESIONALCIMA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

Ovaj smo tjedan imali radni sastanak i ugostili kolege i partnere iz Skoladokoran - Wideopenschool iz Slovačke u sklopu projekta INVAC: inicijalno i kontinuirano usavršavanje paraprofesionalaca u odgoju i obrazovanju djece ranjivih skupina. Razmijenili smo iskustva o praksama i mogućnostima napredovanja i usavršavanja romskih paraprofesionalaca u odgoju i obrazovanju te dogovorili slijedeće korake prema stvaranju strategija za njihovu obuku, kontinuirani profesionalni razvoj i profesionalizaciju.

Nakon sastanka u Zagrebu, posjetili smo Centar igre i knjižnica igračaka 'Krenimo zajedno' - Mala Subotica te OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica gdje smo razgovarali s romskim asistentima i profesionalcima u radu s djecom. Ovaj transnacionalni susret završili smo u Pučko Otvoreno Učilište Čakovec gdje su nam ravnatelj i kolege predstavili aktivnosti i projekte usmjerene na obuku i usavršavanje romskih pomagača.

Sljedeći korak je izrada kompetencijskog okvira za romske asistente te okvirni obrazovni program za njihovo usavršavanje.

FOTOGALERIJA