REYN

associatesTitle

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PROGRAMSKOG/E DIREKTORA/ICE

Objavili smo natječaj za radno mjesto programskog/e direktora/ice. Ukoliko zadovoljavate sve tražene uvjete, nestrpljivo čekamo vaše prijave!

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 5 godina

Uvjeti:

-VSS društvenih ili humanističkih znanosti

-najmanje pet godina radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja

Programski/a direktor/ica zapošljava se na određeno vrijeme s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno vrijeme.

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje znanje engleskog jezika na razini C1 prema razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike, razvijene digitalne kompetencije, razvijene komunikacijske i socijalne vještine, iskustvo rada na projektima financiranih iz državnih i međunarodnih izvora. U postupku evaluacije provjerit će se podaci navedeni u prijavi za Natječaj.

Uz prijavu za Natječaj potrebno je priložiti:

-presliku diplome ili uvjerenje o završenom studiju

-životopis i opis dosadašnjeg profesionalnog puta

-presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države

-elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e -radna knjižica)

-motivacijsko pismo

Dokumentaciju s naznakom „za Natječaj“ potrebno je dostaviti e -mailom na adresu korakpokorak@korakpokorak.hr.

Rok za podnošenje prijave je 14 dana od objave Natječaja. Zakašnjele prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni do 26. kolovoza 2022.godine.

Poveznica na stranice HZZ-a: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=124808370&fbclid=IwAR0FLsIhlXHVKau5pWUOJuHc2-5a3uEWeQkgR01fRmMJrIGg2Vhly1D2jLw

FOTOGALERIJA