REYN

associatesTitle

NOVA EDUKACIJA U PONUDI - OLAKŠAVANJE PRIJELAZA IZ VRTIĆA U ŠKOLU

Zašto je važno baviti se temom prijelaza djece iz vrtića u školu?

Prijelaz iz vrtića u školu je složen jer uključuje mnogo aktera te često predstavlja stres svima uključenima. Istraživanja pokazuju kako, ukoliko prijelaz nije dobro pripremljen, pozitivni učinci vrtića mogu izblijediti ili potpuno nestati (Magnuson et al., 2007; Barnett and Hustedt, 1995; Woodhead, 1998). Također, negativna iskustva s prijelazom mogu imati dugoročne posljedice kada je riječ o djetetovoj slici o sebi te akademskom postignuću.

Suvremeni model prijelaza naglašava kako djetetov prijelaz iz vrtića u školu možemo razumjeti jedino uzimajući u obzir utjecaj različitih konteksta (npr. obitelj, odgojna skupina/razred, zajednica) i interakcije između tih konteksta u danom trenutku i kroz vrijeme (Pianta, Rimm-Kaufman i Cox, 1999). Ovakav pristup predstavlja pomak od socijalnog neosjetljivog koncepta spremnosti djeteta za školu koji pretpostavlja da sva djeca prije polaska u školu moraju razviti određene kompetencije te time zanemaruje individualni razvoj svakog djeteta. Koncept spremnosti djeteta za školu, ukoliko dijete ‘nije spremno za školu’ podrazumijeva da se "krivica" nalazi među djetetom, roditeljima i odgajateljima, stvarajući razdor među dionicima uključenima u prijelaz i zanemarujući činjenicu da dio roditelja nije u mogućnosti (zbog siromaštva, niže razine obrazovanja, jer ne govore hrvatski jezik i sl.) osigurati dovoljno poticajno okruženje za razvoj kompetencija koje se od djeteta očekuju u prvom razredu.

Za razliku od ovog tradicionalnog pristupa, suvremeni pristup prijelazu prepoznaje spremnost kao višeslojan konstrukt. Prijelaz tako postaje odgovornost svih uključenih aktera koji zajednički rade na njegovom olakšavanju, a tema prijelaza postaje kompleksna i važna za daljnje istraživanje.

Sažetak rezultata istraživanja provedenog u okviru projekta 'Zajedno za lakši prijelaz' (eng. 'Transition Is our Mission – TIM') možete vidjeti ovdje.

Kako bismo pružili podršku odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima u osiguravanju uspješnih prijelaznih praksi iz vrtića u školu razvili smo edukaciju o kojoj možete pročitati ovdje.

FOTOGALERIJA