REYN

associatesTitle

NOVA METODA GRUPNE REFLEKSIJE ZA ZAJEDNICE UČENJA U KORAKU

Cilj grupne refleksije je unaprijeđenije kvalitete rada s djecom, obiteljima, osobljem škole (dobrobit) kroz proces refleksije – revidiranje profesionalnog iskustva s metakognitivne, ponašajne i emocionalne dimenzije. Profesionalna grupna refleksija može se provoditi koristeći razne metode:

  • Wanda metoda – metoda slučaja
  • ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse - standardi i indikatori
  • Metoda opservacije uz refleksivnu diskusiju - promatranje tuđe prakse
  • ‘Video coaching’ metoda – 10minutni video interakcije djeteta i odgajateljice

Danas smo imali online edukaciju o metodi grupne refleksije 'videocoaching' koju nam je vodila pedagoginja i istraživačica Ine Hostyn s Artevelde učilišta. Metoda 'video coaching' namijenjena je profesionalcima koji rade s djecom kako bi se naglasila važnost interakcije djeteta i profesionalca (odgajatelja/učitelja) te analizirala ista uz pomoć 10-minutne video snimke iz prakse. Zajedno s kolegicama iz sestrinskih organizacija Bosne i Hercegovine i Srbije proširili smo svoje kompetencije za grupnu refleksiju uz pomoć videocoaching metode. COI Step by Step CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju Jedva čekamo isprobati naučeno i na superviziji na jesen razmijeniti dojmove i iskustva! Ovo će biti novina u radu Zajednica učenja u Koraku,

Edukacija je organizirana u suradnji sa Arteveldehogeschool (Belgija) i ISSA - International Step by Step Association koja ujedno i financira edukaciju.

FOTOGALERIJA