REYN

associatesTitle

PIQET SE ZALAŽE ZA EDUKATORE!

PIQET je aktivan!

Ovaj tjedan smo se sastali s projektnim partnerima ISSA - International Step by Step Association i Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom u Ljubljani kako bismo napravili plan zajedničke izrade okvira kontinuiranog profesionalnog razvoja edukatora u odgoju i obrazovanju.

Naš dugoročni cilj je osigurati potporu na razini EU i šire za unaprjeđenje profesionalnog razvoja edukatora. Stoga će ISSA prije svega, ali i svi partneri uložiti daljnje napore kako bi postali ključni u procesu rasta visokokvalitetnih mreža edukatora u cijeloj Europi.

Kako ćemo to izvesti i koje ćemo inspirativne resurse donijeti, saznat ćete ako nastavite pratiti naš rad.

FOTOGALERIJA