REYN

associatesTitle

PLAN KORAKOVIH EDUKACIJA ZA 2024. GODINU

Na fotografiji možete vidjeti plan edukacija za 2024. godinu. Svaki poziv za edukaciju bit će objavljen u mjesecu prije planiranog održavanja edukacije.

Pozivi se objavljuju na Facebook i web stranici Učilišta te se šalju mailom putem Mailchimpa (newsletter) na koji se možete besplatno prijaviti OVDJE.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja edukacije bit će objavljeni u javnim pozivima, a fotografija plana će biti ažurirana.

FOTOGALERIJA