REYN

associatesTitle

POSTOJEĆE PRAKSE ZA REGRUTIRANJE I PROFESIONALNI RAZVOJ EDUKATORA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

U okviru projekta PIQET izrađen je prvi u nizu projektnih resursa. O dokumentu više možete pročitati u nastavku, a za sada ga možete preuzeti na engleskom jeziku OVDJE. Uskoro će dokument biti preveden na hrvatski i slovenski jezik.

Izgradnja snažnih i motiviranih profesionalaca u odgoju i obrazovanju donosi pozitivne rezultate i dobrobit djeci. Stoga je važno da ulaganje u njihov kontinuirani profesionalni razvoj bude visoko među prioritetima donositelja odluka, omogućavajući i promovirajući programe visoke kvalitete.

U ovoj analizi, PIQET dublje istražuje kontekst profesionalog razvoja i rasvjetljava ulogu edukatora koji pružaju mogućnosti za kontinuirani prof. razvoj. Njihov profesionalni razvoj ne dobiva dovoljno pažnje u istraživanjima i stručnim diskursima, stoga ne se ne prepoznaje kada se govori o složenosti kvalitete u RPO-u i osnovnoškolskom obrazovanju.

Ova analiza pruža sveobuhvatan pregled praksi prof. razvoja za edukatore koji i sami provode edukacije za druge, ističući izazove i predlažući operativna rješenja. Posvećen tome da rasvijetli ovaj često zanemaren aspekt, cilj PIQET-a je produbiti raspravu oko toga, putem principa kvalitete koji će voditi kako edukatore tako i organizacije koje pružaju programe profesionalnog razvoja.