REYN

associatesTitle

PROJEKT ORJENTIRAN NA VODITELJE ZAJEDNICA RPOO JE POČEO!

Projekt SOFT SKILLS je službeno započeo održavanjem fokus grupe s voditeljima zajednica/aktiva u DV Savica! Fokus grupa nam je pružila uvid u vještine voditelja zajednica s naglasom na meke (transverzalne) vještine.

Hvala svim djelatnicama DV Savica koje su sudjelovale u FG. Izvještaji fokus grupa uz istraživanje stanja mekih vještina voditelja Zajednica iz svih zemalja sudionica (Slovenija, Slovačka, Estonija i Hrvatska) poslužit će kao smjernica za buduće aktivnosti jačanja kompetencija i sposobnosti voditelja PLC-a u ovom području.

Naše psihologinja Janja i pedagoginja Iva izvrsno su facilitirale proces!

FOTOGALERIJA