REYN

associatesTitle

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 'KORAK PO KORAK' RASPISUJE NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Uvjeti:

  • VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
  • Najmanje deset godina radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju; životopis u Europass formatu; presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države; potvrdu da se o osobi ne vodi kazneni postupak; elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) motivacijsko pismo s prijedlogom plana razvoja Pučkog otvorenog učilišta 'Korak po korak'

Dokumentaciju s naznakom: „Za natječaj“ potrebno je dostaviti e-mailom na adresu korakpokorak@korakpokorak.hr ili poštom preporučeno na adresu: Pučko otvoreno učilište „Korak po korak“, Ilica 73, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidati/ce će o rezultatu natječaja biti obaviješteni do 15. svibnja 2022.

Od kandidata/ice se očekuje znanje engleskog jezika na razini C1 prema razinama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike, razvijene digitalne kompetencije, razvijene komunikacijske i socijalne vještine, iskustvo u radu na projektima financiranih iz državnih i međunarodnih izvora. U postupku evaluacije provjerit će se podaci navedeni u prijavi na natječaj.

Predsjednica upravnog vijeća POU 'Korak po korak' Prof. dr. sc. Vlatka Domović

FOTOGALERIJA