REYN

associatesTitle

RASPISAN JE NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Ilica 73, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za ravnatelja/icu.

Uvjeti:

– VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,

– najmanje deset godina radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja

– najmanje četiri godine iskustva u rukovođenju obrazovne institucije.

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. Prednost će imati kandidati koji su upoznati s programskim sadržajima koje provodi Pučko otvoreno učilište Korak po korak.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  • presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju,

  • životopis,

  • motivacijsko pismo,

  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države,

  • potvrdu o nekažnjavanju,

  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica),

  • ostale relevantne podatke, kao što su preporuke, i sl.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti s naznakom: »Za natječaj« e-poštom na adresu: korakpokorak@korakpokorak.hr ili poštom preporučeno na adresu: Pučko otvoreno učilište Korak po korak, Ilica 73, 10000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe obaju spolova. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća. Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima izbora.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni do 15. prosinca 2021.

Natječaj raspisan u Narodnim novinama možete vidjeti OVDJE.