REYN

associatesTitle

REC ZAJEDNICE UČENJA INTENZIVNO KORISTE VIDEOCOACHING I WANDA METODU REFLEKSIJE

U listopadu 2022. zakoračili smo u drugu projektnu godinu projekta REC: Refleksija, odgoj i obrazovanje ( engl. Reflection, education, care). Nova metoda u radu Zajednice učenja je videocoaching metoda koja se temelji na analizi komunikacije djeteta (učenika) i profesionalca (učiteljice ili odgajateljice) uz pomoć 10-minutne video snimke. Videocoaching metoda pokazala se iznimno korisnom u refleksivnom radu s odgojno obrazovnim djelatnicima jer na inovativan način nudi "zrcalo" pomoću kojeg mogu gledati svoj profesionalni rad. Gledajući snimke oni uočavaju odgojno obrazovne ali i druge potrebe djece, analiziraju svoj odgovor na te potrebe i pronalaze prostor daljnjeg profesionalnog napretka s ciljem boljeg zadovoljavanja potreba svakog djeteta.

WANDA metoda također predstavlja grupnu metodu međusobne profesionalne podrške, koja istovremeno pridonosi osobnom profesionalnom razvoju, ali i unapređenju kvalitete rada organizacije. Ključ primjene WANDA metode nalazi se u novom ‘razumijevanju’ situacije. Za razumijevanje situacije presudno je uživljavanje u tu situaciju iz različitih perspektiva. Razmišljajući o različitim perspektivama onih koji su uključeni u problemsku situaciju, sudionici grupe imaju priliku izazovne situacije iz vlastite prakse razumjeti na nove načine, razviti osjećaj empatije za druge i rekonstruirati nova znanja i ideje koje mogu primijeniti u vlastitoj praksi.

FOTOGALERIJA